Монгол Улсын Засгийн газар ОУВС-тай хамтран “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхээр болсон. Тус хөтөлбөр гурван жилийн хугацаанд хэрэгжих бөгөөд хөтөлбөрийн хүрээнд ОУВС 440 сая ам.доллар санхүүжилт, хандивлагч орнууд 5.5 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй санхүүжилтийг авна.

     Тус хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ОУВС-аас долоон төрлийн татварыг нэмэгдүүлэх шаардлага тавьснаас бүх төрлийн хадгаламжийн хүүгийн орлогод татвар ноогдуулах шийдвэр ирэх дөрөвдүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхлэх юм.

 

Эх сурвалж: http://www.bataar.mn/10053520

profile