Сүхбаатар дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас дараах газрын төлбөрийн дутуу төлөлттэй иргэн, аж ахуй нэгжүүдийг яаралтай газрын төлбөрөө төлж барагдуулахыг анхааруулж байна:

 Нийтийн эзэмшлийн зам талбайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон сууцны өргөтгөл, гараж,ТҮЦ, болон зуслангийн газар, амьдарч буй хашааны газар

/Газрын төлбөр төлөх данс: УБ банк 2611038062/

profile