Радио Нийтлэл • ?

  Shortcut

  PrevӨмнөх Бичлэг

  NextДараах Бичлэг

  Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах
  ?

  Shortcut

  PrevӨмнөх Бичлэг

  NextДараах Бичлэг

  Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах

  232722-13112018-1542101797-860720245-Untitled-1.jpg

   

  ХОРИН САЯ ХҮРТЭЛ ТӨГРӨГИЙН ХАДГАЛАМЖ БҮРЭН ДААТГАГДСАН.

  Банк татан буугдсан тохиолдолд яах вэ?

  Банк татан буугдаж, даатгалын тохиолдол бий болоход Хадгаламжийн даатгалын корпораци нөхөн төлбөр олгох банкийг сонгон шалгаруулсан. Сонгосон банкаар дамжуулан татан буугдсан банкин дахь хадгаламжийн даатгалд даатгагдсан харилцах, хадгаламж эзэмшигчдэд нөхөн төлбөр олгогдоно. Нөхөн төлбөр олгох хугацаа 3 жил байна.

  Даатгалын тохиолдол гэж юу вэ?

  Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 3.1.6-д зааснаар банк татан буугдсанаар даатгалын тохиолдол үүснэ. Даатгалын тохиолдол үүссэнээр татан буугдсан банкны хадгаламж эзэмшигчдэд Хадгаламжийн даатгалын корпораци даатгалын нөхөн төлбөрийг төлөх үүрэг хүлээнэ.

  Капитал банкин дахь харилцах, хадгаламж даатгалд хамрагдсан уу?

  Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 14 арилжааны банк бүгд хадгаламжийн даатгалд хамрагдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, аль ч банкинд байгаа таны эзэмшдэг 20 сая хүртэл төгрөгийн

  • Бүх төрлийн хугацаатай, хугацаагүй хадгаламжийн данс

  • Бүх төрлийн харилцах данс /цалин, тэтгэвэр, карт гэх мэт/

  • Бүх төрлийн гадаад валютын данс

  хадгаламжийн даатгалаар хамгаалагдсан гэсэн үг юм.

  Даатгалд хамрагдахын тулд хадгаламж эзэмшигч ямар нэгэн төлбөр хураамж төлөх үү?

  Хадгаламжийн даатгалд хамрагдахын тулд та ямар нэгэн төлбөр хураамж төлөх шаардлагагүй. Таны харилцдаг банк тань хуульд заасны дагуу таны өмнөөс Хадгаламжийн даатгалын корпорацид хураамж төлдөг.

  Даатгагдсан, даатгагдаагүй хадгаламжийн ялгаа юу вэ?

  Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэгт зааснаар Хадгаламжийн даатгалын корпораци хадгаламж эзэмшигчийн тухайн банкин дахь төгрөг болон валютын нийт 20 сая хүртэл төгрөгийн хадгаламжийг нөхөн төлнө.

  Даатгагдаагүй буюу 20 сая төгрөгөөс давсан дүнтэй харилцах, хадгаламжийг банкны эрх хүлээн авагч Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд заасан дарааллын дагуу зээлийн эргэн төлөлт, хөрөнгийн борлуулалтаас хувь тэнцүүлэн барагдуулна. Хэрэв харилцагч 20 сая төгрөгөөс дээш хэмжээний хадгаламж эзэмшдэг бол тухайн харилцагчийн хадгаламжийн дансны 20 сая төгрөг нь даатгагдсан, үлдсэн хэсэг нь даатгагдаагүй бөгөөд эрх хүлээн авагчид нэхэмжлэл гаргана гэсэн үг.

  КАПИТАЛ БАНКНЫ ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖИЙН ДАНС ЭЗЭМШИГЧИД НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОХ БАНКААР ҮЙЛЧЛҮҮЛНЭ.

  Харилцагчийн мөнгийг хэрхэн эргүүлэн олгох вэ?

  20 сая хүртэл төгрөгийн харилцах, хадгаламж Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулиар даатгагдаж, алдагдлаас хамгаалагдсан байдаг. Капитал банкны хувьд нийт харилцагчийн 99.5 хувь нь 20 сая төгрөгөөс доош хэмжээний төгрөг болон валютын харилцах, хадгаламжийн данс эзэмшдэг бөгөөд тэдгээрийн харилцах, хадгаламжийн нөхөн төлбөрийг  Хаан банкаар дамжуулан олгоно.

  Дансанд Хаан банкны хүү, шимтгэлийн нөхцөл үйлчилнэ. Харилцах, хадгаламж эзэмшигчид харилцах, хадгаламжаа шилжүүлэн авч буй банкинд үргэлжлүүлэн эзэмших, хадгаламжаа цуцалж, мөнгөө бэлнээр авах, эсвэл сонгосон банкиндаа бэлэн бусаар шилжүүлэх зэргээр өөртөө хэрэгтэй аль ч сонголтыг хийж  болно.

  Ямар хугацаанд даатгагдсан хадгаламжийн мөнгийг Хаан банк руу шилжүүлж дуусах вэ?

  Бид БЭХА-гаас ирсэн мэдээлэлд үндэслэн харилцагч бүрийн нөхөн төлбөрийн тооцооллыг аль болох хурдан хийж нөхөн төлбөр олгох ажлыг эхлүүлэхээр зорьж байна.

  Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн дагуу нөхөн төлбөрийг ажлын 10 өдрийн дотор олгож эхлэх үүрэгтэй.

  Даатгагдсан хадгаламжид харилцах данс орох уу?

  Орно. Банкин дахь харилцах болон мөнгөн хадгаламжийн данс даатгалд хамрагдсан байдаг.

  Хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгийг нөхөн олгох үйл явц ямар хууль, журмаар шийдэгдэх вэ?

  Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн даатгалын нөхөн төлбөр олгох журам, Банкны тухай хууль зэрэг эрх зүйн актаар зохицуулагдана.

  Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн дагуу 20 сая хүртэл төгрөгийн хадгаламж, харилцах даатгагдсан. Даатгагдаагүй харилцах, хадгаламжийн төлбөрийг Банкны тухай хуульд заасан төлбөр барагдуулах дарааллын дагуу хөрөнгийн борлуулалт, зээлийн эргэн төлөлтөөс төлүүлэхээр банкны эрх хүлээн авагч ажиллана.

  20 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрт хүү, хүүгийн татварыг оруулж тооцох уу? Тооцох бол хэзээ хүртэл тооцох вэ?

  Даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцохдоо хадгаламж эзэмшигч иргэний тухайн банкинд эзэмшиж байгаа нийт хадгаламжийн дүн болон гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг даатгалын тохиолдол бий болсон өдрийн байдлаар нэгтгэж, татварыг хассан дүнгээс тодорхойлно.

  Өмнө нь бүх харилцах, хадгаламжийг даатгалд хамруулж байсан. Одоо яагаад 20 сая төгрөгөөр хязгаарласан бэ?

  2013 онд батлагдсан Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуульд даатгалд хамрах дүнг заасан.

  ХОРИН САЯ ХҮРТЭЛ ТӨГРӨГИЙН ХАРИЛЦАХ, ХАДГАЛАМЖ ЭЗЭМШИГЧИД ХААН БАНКНЫ ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ БОЛОМЖТОЙ.

  Хаан банкны бүх салбараар үйлчлүүлэх боломжтой юу?

  Харилцагчид Хаан банкны сонгосон салбараар үйлчлүүлэх боломжтой.

  Дансаа шалгахыг хүсвэл ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?

  Хэрэв харилцагч иргэн бол иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэн бол гадаад паспорт, эсхүл Монгол Улсад оршин суух үнэмлэхээр үйлчлүүлнэ.

  Харин хуулийн этгээд бол:

  –    Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн гэрчилгээний хувь,

  • Хуулийн этгээдийг төлөөлөгчийн хүчин төгөлдөр иргэний үнэмлэх,

  • Гадаадын иргэн бол гадаад паспорт, эсхүл Монгол Улсад оршин суух үнэмлэх,

  • Дансан дахь мөнгөн хөрөнгө захиран зарцуулах албан тушаалтанд эрх олгосон эрх бүхий этгээдийн итгэмжлэл,

  • Эсхүл тушаал, шийдвэрийг авчирна.

  Гадаадад байгаа, эсвэл биечлэн очих боломжгүй бол яах вэ?

  Даатгагдсан хадгаламж эзэмшигч дараах шаардлагын дагуу бичгээр гаргасан итгэмжлэлээр бусад этгээдэд өөрийн нэрийн өмнөөс банкаар үйлчлүүлэх эрх олгож болно. Үүнд:

  • Итгэмжлэлд төлөөлүүлэгч гарын үсэг зурсан байх, хуулийн этгээдийн итгэмжлэлд эрх баригч гарын үсэг зурж, тамга, тэмдэг дарсан байх;

  • Хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг хүлээн авах, бусдад шилжүүлэх, захиран зарцуулах эрх олгосон итгэмжлэлд эрх баригчаас гадна нягтлан бодогч гарын үсэг зурсан байх;

  • Олгосон он, сар, өдрийг заах;

  • Нотариатаар гэрчлүүлэх;

  • Итгэмжлэлийг тодорхой хугацаагаар олгох бол хугацааг заах. 

  Хаан банкинд хадгаламжаа тухайн нөхцөлөөр үргэлжлүүлэн эзэмших үү? Шинээр гэрээ байгуулах уу?

  Даатгагдсан харилцагч одоо Хаан банкны харилцагч болох боломжтой. Харилцах, хадгаламжийг Хаан банктай хийх гэрээнд заасан нөхцөлөөр эзэмшинэ.

  ХОРИН САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ДҮНТЭЙ ХАДГАЛАМЖ ЭЗЭМШИГЧИД НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАНА.

  Даатгагдаагүй харилцагчдын мөнгийг ямар байдлаар олгох вэ?

  Даатгагдаагүй хадгаламж эзэмшигчид банкны эрх хүлээн авагчид нэхэмжлэл гаргана. Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулиар даатгагдсан 20 сая хүртэл төгрөгийн харилцах, хадгаламжийг Хаан банкинд таны нэр дээр шилжүүлсэн. 20 сая төгрөгөөс дээш дүнтэй хадгаламж эзэмшигчдийн 20 сая төгрөгөөс давсан мөнгийг банкны эрх хүлээн авагч Капитал банкны зээлийн эргэн төлөлт, хөрөнгийн борлуулалтын орлогоос Банкны тухай хуульд заасан дарааллын дагуу барагдуулна.

  Мөнгөө олж авах хүртэлх хугацааны хүүг өгөх үү?

  Үгүй. Даатгагдаагүй харилцах болон хадгаламжийн дансанд банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн хүү тооцогдохгүй. Банкны тухай хуулийн дагуу банкинд эрх хүлээн авагч томилсон бол банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гарснаас хойших хугацаанд банкны гүйцэтгээгүй мөнгөн төлбөрийн үүрэгт хүү, алданги, торгууль тооцохгүй. Харин даатгагдсан дүн Хаан банк руу шилжсэн өдрөөс эхлэн шинэчлэн байгуулах гэрээний дагуу хүү хуримтлагдаж эхэлнэ.

  Үлдэгдлээ яаж тулгаж баталгаажуулах вэ?

  Банкны эрх хүлээн авагчид хандснаар мэдээлэл авах боломжтой.

  Мөнгөө шууд авч болохгүйн шалтгаан нь хуулийн  үндэслэлтэй юу?

  Хадгаламжийн даатгалын хуулиар зөвхөн 20 сая хүртэл төгрөгийг даатгасан. Үлдэгдэл мөнгийг Банкны тухай хуульд заасан дарааллын дагуу барагдуулна.

  Даатгагдаагүй хадгаламжийн төлбөрийг ямар дарааллаар барагдуулах вэ? Нэхэмжлэл өгөх үү?

  Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд зааснаар даатгагдаагүй хадгаламжийн төлбөр төлбөр барагдуулах дарааллын 5 дугаарт орно. Тус хуулийн 71 дүгээр зүйлд зааснаар нэхэмжлэл хүлээн авах тухай зарласнаас 60 хоногийн дотор банкны эрх хүлээн авагчид нэхэмжлэл гаргана.

  Банкны эрх хүлээн авагчтай холбогдох утасны дугаар хэд вэ?

  Татан буугдсан банкны 1800-1912 лавлах утсаар холбогдоно.

  Банкинд гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлагыг шийдвэрлэхэд хэр их хугацаа зарцуулагдах вэ?

  Банкны эрх хүлээн авагч нь банкнаас үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийн нэхэмжлэлийг хүлээн авах хугацааг мэдэгдэл гаргаснаас хойш 60 хоног байхаар тогтоож, томилогдсон өдрөөс хойш хоёр сарын дотор банкны санхүүгийн тайлан, данс мэдээлэлд бүртгэгдсэн үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдэд мэдэгдэж, олон нийтэд мэдээлнэ. Банкны тухай хуулийн 71 дүгээр зүйлийн 71.2 дахь хэсэгт зааснаар нэхэмжлэл хүлээн авах эцсийн хугацаа өнгөрснөөс хойш 90 хоногийн дотор банкны эрх хүлээн авагч дараах шийдвэрийг гаргана. Үүнд:

  • Нэхэмжлэлийн шаардлага хүчин төгөлдөр эсэхэд үндэслэл бүхий эргэлзээ байвал шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзах;

  • Банкнаас үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах эрх бүхий этгээдийн шаардлагын хэмжээг тодорхойлж, энэ хуульд заасны дагуу нэхэмжлэлийн дарааллыг тогтоох;

  • Банкийг албадан татан буулгах үүднээс банкны эрх хүлээн авагчийн цалин хөлс, зээлдүүлэгчийн нэрс, баталгаажсан нэхэмжлэл бүрийн үнийн дүн болон төлөх төлбөрийн нийт дүнг тусгасан татан буулгах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах;

  • Нэхэмжлэлийн шаардлага болон түүний баталгаажсан хэмжээний талаар нэхэмжлэгч этгээдэд мэдэгдэх.

  Банкны эрх хүлээн авагч төлбөрийг татан буугдах банкны хөрөнгийн борлуулалт, зээлийн эргэн төлөлтөөс Банкны тухай хуулийн 73 дугаар зүйлд заасан дарааллын дагуу шийдвэрлэнэ.

  Банкийг татан буулгахаас өмнө иргэний шүүхэд банкийг хариуцагчаар татан, нэхэмжлэл гаргасан байсан бол яах вэ?

  Банкинд холбогдох иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 80.1.1-т заасны дагуу түдгэлзүүлнэ.

  ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖИЙГ ХААН БАНКИНД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН ОЛГОНО.

  Тэтгэвэр болон халамжийн мөнгийг хугацаанд нь үргэлжлүүлж олгох уу?

  Тэгнэ. Хаан банкинд тэтгэвэр, тэтгэмж авдаг харилцах данс шилжинэ.

  Мөнгөө картаар авдаг бол яах вэ?

  Хаан банкинд хүсэлт гарган, төлбөрийн карт шинээр нээлгэнэ.

  ЗЭЭЛДЭГЧИД ГЭРЭЭНД ЗААСАН ҮҮРГЭЭ БИЕЛҮҮЛЖ, ЭРГЭН ТӨЛӨЛТӨӨ ЗААСАН ХУГАЦААНД ТӨЛНӨ.

  Зээлийн төлбөрөө хаана, хэрхэн төлөх вэ?

  Зээлийн гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу төлдөг байсан дансандаа үргэлжлүүлэн төлбөрөө хийнэ. Цаашид ямар нэг өөрчлөлт гарвал танд мэдэгдэнэ.

  Зээлээ төлөхгүй бол яах вэ?

  Банкны эрх хүлээн авагч зээлийг төлүүлэх үүрэгтэй бөгөөд зээл төлүүлэхээр хуулийн хүрээнд бүхий л боломжит арга хэрэгсэл, тухайлбал шүүхэд хандах, барьцаа хөрөнгийг борлуулах хүртэл арга хэмжээ авна.

  Зээлийн хүүг хуримтлуулахыг зогсоох уу?

  Зогсоохгүй.

  Капитал банктай цалингийн зээлийн гэрээтэй байгууллагууд яах вэ?

  Байгууллагууд зээл төлүүлэхэд банкны эрх хүлээн авагчтай хамтран ажиллах шаардлагатай.

  Хадгаламж барьцаалсан зээлтэй бол яах вэ?

  Банкны тухай хуулийн 69.1.3-т зааснаар Хаан банкинд шилжүүлэх мөнгөний дүнг тооцохдоо нийт хадгаламжийн дүнгээс зээл, зээлийн хүүг суутгана.
  Хадгаламж барьцаалсан зээлээс өөр зээлтэй бол яах вэ?
  Зээлийн бүх гэрээ хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд зээлдэгчид гэрээний дагуу зээлээ төлнө. Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй бол Банкны тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1.12-т заасны дагуу даатгагдсан хадгаламжийн нөхөн төлбөрөөс суутгана.

  БАНКНЫ БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААР МЭДВЭЛ ЗОХИХ МЭДЭЭЛЭЛ

  Интернет, мобайл банк болон пос машин, бэлэн мөнгөний машин хэвийн ажиллах уу?

  Татан буулгах шийдвэр гарсан өдрөөс эхлэн зогсоно.

  Төлбөрийн карт дахь мөнгөө ашиглаж болох уу?

  Карт хаагдана.

  Гадаад валют, үнэт зүйл, үнэт метал, эрдэнийн чулуу зэрэг хадгалуулсан зүйлээ хэзээ хаанаас авах вэ?

  Банкны эрх хүлээн авагч буцаан өгөх үүрэгтэй.

  ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ТООЦООЛОЛ

  Нөхөн төлбөрийн хэмжээ хэд вэ?

  Даатгалын тохиолдол бий болоход Хадгаламжийн даатгалын корпораци хадгаламж эзэмшигчийн тухайн банкин дахь төгрөг болон гадаад валютын нийт 20 сая хүртэл төгрөгийн хадгаламжийг нөхөн төлнө (Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1). Нөхөн төлбөрийг зөвхөн төгрөгөөр олгоно.

  Нөхөн төлбөрийн хэмжээг хэрхэн тооцох вэ?

  Нөхөн төлбөрийн хэмжээг тооцож олгохдоо банкны татан буугдсан өдрийн байдлаарх хадгаламж эзэмшигч бүрийн харилцах, хадгаламжийн дансны үлдэгдэл дүн дээр гэрээний дагуу хуримтлагдсан хүүгийн дүнг нэмж, хэрэв тухайн банкинд хугацаа хэтэрсэн зээлтэй байвал тухайн зээлийг хүүгийн хамт хасч, үлдсэн мөнгөн дүнгийн 20 сая хүртэл төгрөгийг нөхөн төлнө.

  20 сая ₮ ≥  [хадгаламж* + хүү] – [зээл** + хүү ]

  * Харилцах болон хадгаламж

  ** хугацаа хэтэрсэн

  Жич: Хадгаламж эзэмшигчээс хуульд заасны дагуу хувь хүний орлогын албан татварыг  банкны эрх хүлээн авагч суутгана.

  Гадаад валютын хадгаламжтай тохиолдолд хэрхэн нөхөн төлбөрөө авах вэ? Тухайн гадаад валютаар нь авах уу, эсвэл төгрөгөөр авах уу?

  Хадгаламж эзэмшигч та татан буугдсан банкинд гадаад валютын данстай бол банк татан буугдсан өдрийн Монголбанкны ханшаар төгрөг рүү шилжүүлэн тооцуулж, нөхөн төлбөрөө авна. /Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4

  Хэд хэдэн хадгаламжтай бол нөхөн төлбөрийг хэрхэн олгох вэ?

  Хэрэв та татан буугдсан банкинд хэд хэдэн данстай бол таны бүх дансыг банкны татан буугдсан өдрөөр нэгтгэсэн, нийлбэр дүнгээс даатгалын нөхөн төлбөрийг тооцно.

  Жишээ:№1

   

   

   

  Данс эзэмшигчийн нэр: Анар

  Тайлбар:

  Иргэн Анар татан буугдсан А банкинд хугацаатай, хугацаагүй хадгаламжийн төгрөг болон юанийн нийт 22,500,000 төгрөгийн үлдэгдэлтэй хадгаламж эзэмшдэг. Тэрээр Хадгаламжийн даатгалын корпорациас нийт 20 сая хүртэлх төгрөгийн нөхөн төлбөрийг авах эрхтэй. Харин даатгалд хамаарахгүй **2,500,000 төгрөгийг иргэн Анар татан буугдсан банкны эрх хүлээн авагчаас нэхэмжилж авах боломжтой.

  Хадгаламжийн төрөл

  Дансны төрөл

  Дансны нийт үлдэгдэл / төгрөг

  Хугацаатай хадгаламж

  төгрөг

  18,000,000

  Хугацаагүй хадгаламж

  юань

  4,000,000

  Хугацаагүй хадгаламж

  төгрөг

  500,000

  НИЙТ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЭЛ:

  22,500,000

  АНАРЫН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН

  20,000,000

  ДААТГАЛД ХАМААРАХГҮЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН**

  2,500,000

  Хамтарсан данстай тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэж нөхөн төлбөр олгох вэ?

  Хамтарсан данс эзэмшигчдэд төлөх нийт даатгалын нөхөн төлбөрийн хэмжээ 20 сая хүртэл төгрөг байна. Хамтарсан данс эзэмшигчид хамт ирж /хамт ирэх боломжгүй бол итгэмжлэл авчрах/ нөхөн төлбөр авах шаардлагатай. Хамтарсан данс дахь эзэмшлийн хувь нь тэнцүү биш гэдгийг нотолсон баримт гаргаснаас бусад тохиолдолд хамтарсан данс эзэмшигчдэд нөхөн төлбөрийг тэнцүү хуваан тооцож олгоно. /Банкин дах мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.4/ 

  Жишээ №2

   

   

   

   

  Данс эзэмшигчийн нэр: Бат
  Хамтарсан данс эзэмшигчийн нэр: Туяа

  Тайлбар:

  Татан буугдсан А банкинд иргэн Бат харилцах, хадгаламжийн данс эзэмшдэг. Өөрийн харилцах дансандаа 600,000 төгрөгтэй, мөн тэрээр иргэн Туяатай 24,000,000 төгрөгийн хадгаламжийг хамтран эзэмшдэг. Хамтран эзэмшдэг хувь хэмжээгээ тэнцүү биш гэдгийг нотлох баримт гаргаагүй тохиолдолд Хадгаламжийн даатгалын корпорациас тэдэнд нийт 20 сая хүртэлх төгрөгийн нөхөн төлбөрийг тэнцүү хувааж олгоно. Харин **4 сая төгрөг даатгалд хамаарахгүй тул татан буугдсан банкны эрх хүлээн авагчаас нэхэмжилэн авах боломжтой.

  Хадгаламжийн төрөл

  Дансны төлөв

  Дансны нийт үлдэгдэл / төгрөг

  Хугацаатай хадгаламж

  Хамтарсан

  24,000,000

  Харилцах

  -

  600,000

  НИЙТ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЭЛ:

  24,600,000

  БАТЫН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН

  10,600,000

  ТУЯАГИЙН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН

  10,000,000

  ДААТГАЛД ХАМААРАХГҮЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН**

  4,000,000

  Хадгаламж эзэмшигч насанд хүрээгүй бол яах вэ?

  Насанд хүрээгүй хадгаламж эзэмшигчийн даатгалын нөхөн төлбөр авах эрх тухайн хадгаламжийг бусад этгээдтэй хамтран эзэмшиж байгаагаар хязгаарлагдахгүй /Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.5/ .

  Жишээ №3

   

   

   

  Данс эзэмшигчийн нэр: Болд / хүүхэд /
  Хамтарсан данс эзэмшигчийн нэр: Мөнхөө/ Болдын аав/

  Тайлбар:

  Болд хүү татан буугдсан банкинд 30 сая төгрөгийн хадгаламжтай ба түүний аав Мөнхөө хамтран эзэмшдэг. Хадгаламжийн даатгалын корпораци Болд хүүд тухайн банкин дахь түүний хадгаламжийн 20 сая хүртэл төгрөгийг нөхөн олгох бөгөөд насанд хүрээгүй тул хамтран эзэмшигч болох аав Мөнхөө нь хүүгийнхээ өмнөөс хадгаламжийн даатгалын нөхөн төлбөрийг авах эрхтэй. Мөн тэрээр уг хадгаламжийн хамтарсан данс эзэмшигч тул үлдэгдэл 10 сая төгрөгийг авах эрхтэй ба иргэн Мөнхөөгийн татан буугдсан банкин дахь харилцах, хадгаламжийн нийт нөхөн төлбөрийн хэмжээ 20 сая төгрөгөөс илүүгүй байна.

  Хадгаламжийн төрөл

  Дансны төлөв

  Дансны нийт үлдэгдэл / төгрөг

  Хүүхдийн хадгаламж

  Хамтарсан

  30,000,000

  НИЙТ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЭЛ:

  30,000,000

  БОЛДЫН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН

  20,000,000

  МӨНХӨӨГИЙН ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН

  10,000,000

  Хадгаламжийг өв залгамжлалын хэлбэрээр авах гэж байгаа тохиолдолд яах вэ?

  Өв залгамжлалаар даатгалын нөхөн төлбөр авах тохиолдолд өвлөгч нь өөрийн нэр дээр хадгалуулсан хадгаламж, өвлөгдсөн хадгаламж тус бүрд даатгалын нөхөн төлбөрийг авна /Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3 /.

  Жишээ №4

   

   

   

   

  Хадгаламж эзэмшигч нэр: Тамир 

  Тайлбар:

  Хадгаламж эзэмшигч Тамир татан буугдсан банкинд харилцах данс эзэмшдэг. Мөн өв залгамжлалын эрхтэй хадгаламж эзэмшдэг. Хадгаламжийн даатгалын корпорациас Тамирын эзэмшдэг харилцах дансны 20 сая хүртэл төгрөгийг олгохоос гадна өв залгамжлах эрхтэй хадгаламжийн 20 сая хүртэл төгрөгийг тус тусад нь тооцож нөхөн төлбөр олгоно. Өөрөөр хэлбэл, Тамир нийт 20,500,000 төгрөгийн нөхөн төлбөр авна. **10 сая төгрөг нь хадгаламжийн даатгалд хамаарахгүй тул татан буугдсан банкны эрх хүлээн авагчаас нэхэмжлэн авах боломжтой.

  Хадгаламжийн төрөл

  Дансны төлөв

  Дансны нийт үлдэгдэл / төгрөг

  Харилцах

  -

  500,000

  Хугацаатай хадгаламж

  Өв залгамжлал

  30,000,000

  НИЙТ ДАНСНЫ ҮЛДЭГДЭЛ:

  30,500,000

  ТАМИРЫН ДАНСНЫ ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН

  500,000

  ӨВ ЗАЛГАМЖЛАЛААР АВАХ ДААТГАГДСАН ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН

  20,000,000.00

  ДААТГАЛД ХАМААРАХГҮЙ ХАДГАЛАМЖИЙН ДҮН**

  10,000,000

  Хадгаламжийн шилжсэн дүнг зөрүүтэй гэж үзвэл хаана хандах вэ?

  Хаан банкаар дамжуулан Хадгаламжийн даатгалын корпорацид өргөдөл, гомдлоо гаргана.

  Хадгаламжийн хугацаа дуусаагүй байгаа тохиолдолд хүүг хэрхэн тооцох вэ?

  Монголбанкнаас банкийг албадан татан буулгах шийдвэр гарсан өдрөөр хуримтлагдсан хүүг ямар нэг торгууль, суутгалгүйгээр тооцно. Харин даатгагдсан харилцах, хадгаламжийн данс Хаан банк руу шилжсэн өдрөөс эхлэн тухайн банктай байгуулсан гэрээнд заасны дагуу хүү хуримтлагдана.

  ХАДГАЛАМЖИЙН ДААТГАЛЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

  Бүх хадгаламж даатгалд хамрагдсан байдаг уу?

  Даатгалд хамрагдаагүй хадгаламжийн төрлүүдээс бусад иргэн, хуулийн этгээдийн хадгаламж даатгалд хамрагдсан байдаг. Таны аль нэг данс даатгалд үл хамрагдах нөхцөлд багтсан тохиолдолд Танд даатгалын нөхөн төлбөр олгохгүй.

  Тэгвэл ямар төрлийн хадгаламж даатгалд үл хамаардаг вэ? Яагаад?

  Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоо нь санхүүгийн мэдлэг боловсрол багатай жижиг хадгаламж эзэмшигч иргэдийг хамгаалах зорилгоор хадгаламжийн даатгалын санг бүрдүүлдэг. Тийм учраас санг зохистой зарцуулахын тулд зарим төрлийн хадгаламжийг хамруулдаггүй.

  Дараах хадгаламж хадгаламжийн даатгалд үл хамаарна. Үүнд:

  1. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4.1-т заасан этгээдийн нэргүй, дугаарласан, эсхүл хуурамч нэрээр нээсэн данс,

   

  1. Нэргүй хадгаламжийн сертификат болон бусад төрлийн нэргүй санхүүгийн      хэрэгсэл,

  2. Нэрлэсэн үнээр эргэж төлөгдөхгүй хадгаламж,

  3. Банкны хадгаламж,

  4. Төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны   байгууллагын хадгаламж,

  5. Эрүүл мэндийн, тэтгэврийн болон нийгмийн албан журмын даатгалын сан,

  6. Банкны тухай хуулийн 3.1.2-т заасан банкны холбогдох этгээдийн хадгаламж,

  7. Даатгалын тохиолдол бий болохоос өмнөх гурван жилийн хугацаанд банкны   санхүүгийн тайланд аудит хийсэн аудитор болон аудитын байгууллагын хадгаламж,

  8. Монголбанкны хяналт шалгалтын тайлангаар банкны санхүүгийн байдал муудахад нөлөөлсөн, банкны үйлчилгээ авахдаа санхүүгийн давуу эрх эдэлсэн нь тогтоогдсон дор дурдсан хадгаламж эзэмшигчийн хадгаламж:

  1. Гүйлгээний төрөл, эрсдэлийн түвшин, зээлдэгчийн төлбөрийн чадвар болон барьцааны төрөл зэргийг харгалзан үзэхэд бусад хадгаламж эзэмшигчээс онцгой нөхцөлтэй зээл авсан,

  2. Банкны бусад хадгаламж эзэмшигчээс илт бага хүүтэй зээл авсан,

   

  • Даатгалын тохиолдол бий болох үед Монголбанкны статистик мэдээллээр хадгаламж эзэмшигчдийн авч байгаа хадгаламжийн дундаж хүүгээс 50 хувиас илүү хүү авсан.

   

   

  ?

  Шуурхай мэдээ:

  MGLRADIO Дэлхийн Монголчуудын радио дотооддоо болон Дэлхий дахинаа өрнөж буй мэдээ мэдээллийг цаг алдалгүй таньд хүргэнэ.

  1. Зарим газруудад цахилгааны хэрэглээг түр хязгаарлана

     Өнөөдөр зарим газруудад засварын ажил явагдах тул хэрэглэгчдийн цахилгааны хэрэглээг  түр хязгаарлана. Үүнд:   БАЯНЗҮРХ: 10:00-17:00 цагт: 23, 28-р хороо Сургуулийн 4, Хужирбулангийн 1-6, 8, 11-15, 18, 19, 20, 37, 41, 43, 57, Баатархайрха...
   Date2019.05.06 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views51
   Read More
  2. Өнөөдөр болох үйл явдал

     Тавдугаар сарын 06-нд болох үйл явдлын тойм: Төрийн ордонд УИХ дахь МАН-ын бүлэг, АН-ын зөвлөл хуралдана. 09.00 цагт “Холидэй Инн” зочид буудалд “Төрийн албаны топ мeнeжeр” сургалт болно. Утас: 91918297 09.00 цагтТуушин зочид буудалд "Тус...
   Date2019.05.06 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views30
   Read More
  3. Улаанбаатарт 18 хэм дулаан байна

     Малчид, иргэдэд зориулсан мэдээ: Өнөөдөр Алтай, Хангайн уулархаг нутгаар бороо, хур тунадас орно.  2019 оны 05 дугаар сарын 06-ны 08 цагаас 20 цаг хүртэл: Нутгийн баруун хагаст үүлэрхэг, баруун аймгуудын нутгийн зарим газар, төвийн аймгуу...
   Date2019.05.06 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views22
   Read More
  4. Өнөөдөр туулай өдөр

     Аргын тооллын 5 сарын 6, Сумъяа гараг. Билгийн тооллын 2, Нэгэн эхийн зургаан хөвгүүн одтой, харагчин туулай өдөр. Өдрийн наран 5 цаг 30 минутад мандан, 20 цаг 10 минутад жаргана. Тухайн өдөр хонь, гахай жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг...
   Date2019.05.06 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views27
   Read More
  5. Гурван машин мөргөлдсөн ноцтой осол гарчээ

   Улаанбаатарт ноцтой зам тээврийн осол гарсан байна. Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо Денверийн гудамж, Сити их сургуулийн урд замд өнөөдөр 12:30 цагийн орчимд Lexus RX маркийн автомашин H.Sonata-6 маркийн автомашинтай мөргөлдөж, замын хайс...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views682
   Read More
  6. ХУУРАМЧ ШАТАХУУНЫГ ХЯНАХ ЛАБОРАТОРИ ЭНЭ ОНД АШИГЛАЛТАД ОРНО

     Ашигт малтмал, газрын тосны газраас өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. Нефтийн бүтээгдэхүүнээ гаднаас импортолдог тул бүтээгдэхүүний үнэ өсөж буурахад ам.долларын ханшийн өсөлтөөс гадна дэлхийн зах зээл дэх баррел тосны үнийн хэлбэлзэл нөлөөлдөг гэ...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views104
   Read More
  7. Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх 3x3 сагсан бөмбөгийн баг тамирчдыг хүлээн авч уулзлаа

   Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх өнөөдөр Монголын 3x3 сагсан бөмбөгийн холбооны удирдлага, дасгалжуулагч, тамирчдыг хүлээн авч уулзлаа. Сагсан бөмбөгийн тус төрөл нь 2011 оноос албан ёсоор FIBA үйл ажиллагаанд орж, жилийн дотор 150 гаруй...
   Date2019.05.03 CategoryУЛС ТӨР Bymedee Views106
   Read More
  8. Өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр тохиож байна

       ЮНЕСКО-ийн Ерөнхий бага хурлын 26 дугаар чуулганаар гаргасан Зөвлөмжийн дагуу 1993 онд НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейгаар жил бүрийн тавдугаар сарын 3-ны өдрийг Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болгон тэмдэглэхээр баталсан байдаг. Дэлхийн ...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views52
   Read More
  9. Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын хязгаарлалтын бүсчлэлийг өвлийн хуваариар үлдээв

   Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн өнөөдрийн хуралдаанаар тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын хязгаарлалтын бүсчлэлийг өөрчлөх, эсэх талаар хэлэлцэж, шийдвэрлэлээ. Энэ асуудлаар өнгөрсөн сард иргэд, олон нийтийн дунд санал асуулга явуулсан бө...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views161
   Read More
  10. Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумаас алга болсон охин эсэн мэнд олджээ

   Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Цэнгэл багт тус сумын харьяат иргэн Б-гийн охин Х /11 настай, эмэгтэй/ Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрнаас 04.30-ны өдрийн 19:00 цагийн орчимд бие засахаар гараад сураггүй болсон тухай өмнө...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views195
   Read More
  11. Өнөөдөр болох үйл явдал

     Тавдугаар сарын 03-нд болох үйл явдлын тойм: 09.00 цагтСТӨ-нд “Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр”-т зориулсан “Хараат бус сэтгүүл зүй” үндэсний форум болно.  09.00 цагтХЗҮХ-д Оюуны өмчийн багц хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг болно. Утас: 99...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views56
   Read More
  12. ӨНӨӨДӨР ЦАХИЛГААНЫ ХЯЗГААРЛАЛТ ХИЙГДЭХ ГАЗРУУД

     Эрхэм хэрэглэгчид ээ, засвар хийх хугацаанд цахилгаан хэрэглээгээ түр зохицуулна уу. БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ ⏱11:00-16:00 цагт: 11-р хороо 62-р байр, 41, 45-р гудамж, ЛБНТ номын хийд, Бадрах зам ХХК, 79-р сургууль, СЭМҮТ болон эдгээрийн ойр орчмо...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views94
   Read More
  13. Улаанбаатарт 11-13 градус дулаан

     Өнөөдөр говь, талын нутгаар салхи шуургатай байх тул болзошгүй  гал түймрийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг малчид, ард иргэдэд анхаарууллээ.  Ихэнх нутгаар үүлэрхэг. Төвийн аймгуудын ихэнх нутаг, баруун аймгуудын нутгийн зүүн, говийн аймгуудын...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views48
   Read More
  14. Өнөөдөр хулгана өдөр

     Аргын тооллын 5 сарын 3, Сугар гараг. Билгийн тооллын 29, Шийдэм одтой, цагаан хулгана өдөр. Өдрийн наран 5 цаг 34 минутад мандан, 20 цаг 06 минутад жаргана. Тухайн өдөр луу, бич жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай жилт...
   Date2019.05.03 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views76
   Read More
  15. АНУ-ЫН ВИЗНИЙ ТАЛААР ЖҮЖИГЧИД, УРАН БҮТЭЭЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН МЭДЭГДЭЛ ГАРГАЖЭЭ

     Мэргэжлийн уран бүтээлчид  тоглолт хийхээр АНУ-ыг зорьж буй бол В ангиллын визээр явж болохгүй гэдгийг АНУ-ын ЭСЯ-наас анхааруулжээ.  Үүнд тайз болон киноны жүжигчид, хөгжимчид, дуучид, бүжигчид, түүнчлэн нүүр хувиргагч, зураглаач, гэрэлт...
   Date2019.05.02 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views172
   Read More
  16. "ЯГ ТҮҮН ШИГ" ШОУНЫ ШИНЭ УЛИРАЛ НЯМ ГАРАГТ ЭХЭЛНЭ

     "Endemol shine" группийн албан ёсны эрхтэйгээр "Боловсрол суваг" телевиз бэлтгэн хүргэдэг "Яг түүн шиг" шоу нэвтрүүлгийн шинэ улирлын дугаарууд энэ долоо хоногоос эхлэн ням гараг бүрийн 20:00 цагаас үзэгчдэд хүрэхээр болжээ. Шоуны энэ уда...
   Date2019.05.02 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views117
   Read More
  17. Өнөөдөр зургаан дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

   Өнөөдөр зарим газруудад завсар хийх тул цахилгааны хэрэглээг түр хязгаарлана. Үүнд: Баянзүрх: 11:00-18:00 цагт: 8, 13, 14, 22-р хороо Өлгийн 3,16, 18, 19, 20, 31, Ойн 1, 2-р гудамжууд, 69/А, 69/Б, 71, 72, 77, 79, 86, 88, 89, 90, 90/А, 90/Б,...
   Date2019.05.02 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views149
   Read More
  18. Хөвсгөл аймагт дахин 11 настай охин алга болжээ

     Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Цэнгэл багт тус сумын харьяат иргэн Б-гийн охин 11 настай X... сурагчдын дотуур байрнаас дөрөвдүгээр сарын 30-н буюу мягмар гаргийн 19:00 цагийн орчимд гараад сураггүй болжээ.  Охиныг хайхаар тус сум дахь Цаг...
   Date2019.05.02 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views268
   Read More
  19. Хачигт халдварын тандалт, судалгаа хийж байна

   Жил бүрийн дөрөвдүгээр сараас аравдугаар сар хүртэл хачгийн идэвхжил өндөр байдаг. Нийслэлийн Зоонозын өвчин судлалын төвөөс Төв аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төвтэй хамтран 2019 оны дөрөвдүгээр сарын 16-30-ны хооронд Төв аймгийн Мөнгөнмо...
   Date2019.05.02 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views81
   Read More
  20. ТАРВАГАН ТАХЛЫН “БОЛЗОШГҮЙ” ТОХИОЛДОЛ БҮРТГЭГДЛЭЭ

   Баян-Өлгий аймгийн Ногооннуур суманд тарваган тахлын “болзошгүй” 2 тохиолдол бүртгэгдэж нас барсан бөгөөд үүссэн нөхцөл байдлын хүрээнд Улсын онцгой комиссын шуурхай бүлэг болон Эрүүл мэндийн яамны томилсон баг бүрэлдэхүүн газар дээр нь очи...
   Date2019.05.02 CategoryНИЙГЭМ Bymedee Views76
   Read More
  Board Pagination Prev 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 2914 Next
  / 2914

       Радио Нийтлэл