• Бүртгэгдсэн өдөр 2018.01.26 1,573
  Глобал Хууль Зүйн Товчоо
    (0)
  Бүртгэгдсэн өдөр 2018.01.26 1,573
  Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
  Хаяг: 서울 중구 을지로 254
  Үйлчилгээний төрөл Байгууллага 
  Утасны дугаар: 010-9297-2442 
  Ажиллах цаг: мэдээлэл дутуу 
  Амралтын өдөр: мэдээлэл дутуу 
  Онцлог мэдээлэл дутуу 
  Товч танилцуулга 02-2277-2442 
  Facebook хуудас: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014123912171 
  Вэб сайт: http://globallaw.co.kr 

  Ерөнхий үйлчилгээ:
  -Иргэний зарга/ Эрүүгийн зарга/ Захиргааны зарга
  - 13дахь сарын цалин/ Үйлдвэрийн ослын нөхөн төлбөр/ 
  -Ажил солих, 
  - Хүчирхийлэл/ Гэрлэлт цуцлуулах зарга
  -14 хоногын цагаан хуудас
  - Авч чадаагүй цалин/ Өр зээл
  - Гадаад иргэний гарах эрх
  - Оршин суух виз/ Урилга
  - Ярианы орчуулга, бичгийн орчуулга+Нотариат
  -Захиргааны шийдвэр
  - Согтуугаар жолоо барьсан/ Ажлын дарамт
  - Бэлгийн халдлага дарамт
  - Бүх төрлийн зөвшөөрөл болон албан байгууллага үүсгэх гэх зэрэг асуудлуудыг шийдэж байна.

  Газрын зургийн мэдээлэл