census.jpg

 

 

                 Монгол улсын Үндэсний Статистикийн Хороо гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийг интернэтээр тоолж байна.

 

                Иргэд Үндэсний Статистикийн Хорооны http://e-census.nso.mn/web -д зочилж, интернет тооллогод хамрагдах ба тооллого 2015 оны 12-р сарын 31-н хүртэл үргэлжилж дуусна.

 

              Гадаадад суугаа иргэн та иргэнийхээ үүргийг биелүүлж хүн амын тооллогод хамрагдсанаар иргэд ам бүлийн тодорхойлолтоо интернэтээр авах, төрийн байгууллагууд эрүүл мэндийн болон нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, барилга орон сууцны төлөвлөлт хийх зэрэг бүхий л үйл ажиллагаандаа хуулийн хүрээнд ашиглах боломж бүрдэж байна.