• Sign Up

  1.    MGLRADIO.COM сайтыг хэрэглэх нөхцөл

   

   

  Та MGLRADIO.COM болон  MGLRADIO 88.3 Дэлхийн Монголчуудын радиогийн сайтад тавтай морилно уу!

  “MGLRADIO NEWS” ХХК-ийн харъяа MGLRADIO.COM  сайт нь хэрэглэгчдийг тус сайтын гишүүн болох эс болохоос үл хамааран, хэрэглэх нөхцөлтэй сайтар танилцсаны дараа ашиглахыг  хүсч байна.

  Хоёр. Ерөнхий зүйл

  2.1. Үйлчилгээний нөхцөл нь нэг талаас Сайтын аюулгүй, найдвартай байдлыг ханган Хэрэглэгчийг ашиглах, мэдээлэл оруулах, сэтгэгдэл бичих болон хувийн мэдээллийг хамгаалах болон  нөгөө талаас Хэрэглэгч төлбөртэй контент худалдан авах үед үүсч болзошгүй онлайн төлбөрийн харилцааг зохицуулна.

  2.2. Үйлчилгээний нөхцөл нь Хэрэглэгч Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцан хүлээн зөвшөөрч, Сайтад бүртгүүлсэн өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.

  2.3. Үйлчилгээ үзүүлэгчийн сервер компьютер нь “Үндэсний Дата Төв”-ийн хамгаалалт, найдвартай ажиллагаагаар хангагдсан дэд бүтцийг ашиглана.

  2.4. Сайт нь оюуны өмчийн эрхтэй бүтээгдэхүүн бөгөөд Монгол Улсын “Оюуны өмчийн тухай” хуулиар хамгаалагдана.

  2.5. Сайт болон Үйлчилгээтэй холбоотой вэб сайт, түүний мэдээлэл, баримт бичиг нь Үйлчилгээ үзүүлэгчийн өмч юм.

  2.6. Үйлчилгээтэй холбоотой техник, технологи, хадгалагдаж буй бүх мэдээлэл нь Үйлчилгээ үзүүлэгчийн нууц бөгөөд Монгол Улсын “Байгууллагын нууцын тухай” хуулиар зохицуулагдана.

  Гурав. Хэрэглэгчийн эрх, үүрэг

  3.1Хэрэглэгч нь сайтыг ашиглах, төлбөрт үйлчилгээг сайтаас болон Аппликээшнээр дамжуулан авах эрхтэй.

  3.2. Хэрэглэгч төлбөрт үйлчилгээг захиалахаас өмнө, төлбөрийн нөхцөлтэй анхлан танилцах үүрэгтэй.

  3.3  Хэрэглэгч нь Төлбөртэй контент худалдан авахдаа сайтад хийсэн зааврын дагуу зохих дарааллын дагуу хийнэ.

  3.4. Өөрийн нууц үгийг алдалгүй, найдвартай хадгалах нь хэрэглэгчийн үүрэг байна.

  3.5. Хэрэглэгч нь Сайт дахь Өөрийн нууц үгээ өөрчлөх, шинэчлэх эрхтэй.

  3.6. Өөрийн нууц үгийг алдсанаас болон мэдээллийн нууцаа хадгалж чадаагүйгээс үүдэн гарсан асуудлын хариуцлагыг Сайт хүлээхгүй.

  3.7. Хэрэглэгч нь Үйлчилгээ үзүүлэгчийн компьютерийн сүлжээ, сервер компьютерт хууль бусаар халдах, Үйлчилгээнд эвдрэл, саатал учруулах оролдлого хийхгүй байх үүрэгтэй.

  3.8. Хэрэглэгч нь Үйлчилгээг ашиглан хийсэн бүхий л буруу  үйлдэлд хариуцлага хүлээнэ.

  3.9. Үйлчилгээний нууцлал, аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааны талаар санал, гомдлыг Сайтын админд гаргана.

  Дөрөв. Сайт эзэмшигчийн эрх, үүрэг

  4.1. Сайтын Эзэмшигч нь  сайтын ерөнхий Админий  эрх, үүргийг эдэлнэ.

  4.2. Сайт Эзэмшигч нь Хэрэглэгчийг  мэдээллээр хангах ба сайтын дотоод сүлжээгээр Хэрэглэгч рүү урилга илгээх, мэдээлэл өгөх, мөн шаардлагатай тохиолдолд Хэрэглэгчийн хувийн мэдээлэлд хандалт хийх, бичлэгийг шүүх, хэрвээ Facebook, Twitte, Google.com  зэрэг олон нийтийн сүлжээг ашигладаг хувийн ID-аар сайтад хандалт хийсэн бол энэ хаягаар шүүж үзэх эрхтэй.

  4.3. Сайт Эзэмшигч болон Уригдсан хэрэглэгчийн хооронд маргаан гарсан эсвэл Хэрэглэгчийн мэдээлэл алдагдсан тохиолдолд хуулийн дагуу зохих асуудлыг шийднэ

  4.4. Сайт  Эзэмшигч нь Хэрэглэгчийг төлбөрт контент худалдан авах онлайн тооцоог гүйцэтгэхийг зөвшөөрөх ба контент буцаалт хийх, контентийг худалдан авах явц цуцлагдах зэрэг үед шууд холбогдох ажлын утас, Facebook дэхь албан ёсны пэйжийн чаатаар дамжуулан зохих хариуг тухай бүр өгч, санал гомдлыг тухай бүр шийдвэрлэнэ

  4.5  Сайт  Эзэмшигч нь онлайн төлбөр тооцооны явцаас шалтгаалан тухайн контентийн төлбөр төлөгдсөн боловч авч чадаагүй тохиолдолд, банкны гүйлгээгээр баримтжуулан төлбөрийг 24 цагийн дотор буцаан төлөх үүрэгтэй.

  4.6   Сайт  Эзэмшигч нь Хэрэглэгчийг чанарын өндөр төвшинд бүтээгдсэн, 100% өөрийн контентоор хангах үүрэгтэй ба хэрвээ Хэрэглэгч контентийн чанарт (энд дуу, дүрс болон сонсох үед үүсэх сэтгэл ханамжийн асуудлыг багтаана) сэтгэл хангалуун биш байгаа тохиолдолд, энэ талаар тодорхой хариуг тухай бүр өгнө.

  илгээсэнтэй холбоотой гарах асуудал, маргааныг Гуравдагч этгээдийн журмаар зохицуулна.

  Тав. Асуудал, маргаан шийдвэрлэх

  5.1. Сайт Эзэмшигч нь сайт ашиглах болон төлбөрт контент ашиглахтай холбоотой санал, гомдол, хүсэлтийг info@mglradio.com хаяг болон ажлын 7701-1941, 7711-1941 утсаар (ажлын өдрүүдэд 09:00 - 18:00 цагийн хооронд), мөн  Facebook дэхь албан ёсны пэйжийн чаатаар дамжуулан шууд хүлээн авч шийдвэрлэнэ.

  5.2. Үйлчилгээний тасалдал нь байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл (гал, үер, газар хөдлөлт, аянга болон тэсрэлт) эсвэл төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хуулийн зохицуулалт, журам, хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, ажил хаялт, дайн, террорист халдлага, гоц халдварт өвчин зэрэгтэй холбоотой бол Үйлчилгээг тасалдсанд тооцохгүй бөгөөд Үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцлага хүлээх үндэслэл болохгүй.

  5.3. Хэрэглэгч нь Үйлчилгээний нөхцлөөр хүлээсэн үүргээ зөрчсөн, Үйлчилгээг хууль бусаар ашигласан, Үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаанд болон бусад Хэрэглэгчдэд хохирол учруулсан нь батлагдвал Хэрэглэгчийн нэвтрэх эрхийг цуцлана.

  5.4 Үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдол, асуудал, маргааныг Талууд эв, зүйгээр харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэнэ. Хэрэв шийдвэрлэх боломжгүй бол Монгол Улсын хууль, тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлүүлнэ.

   

  “MGLRADIO NEWS” ХХК

  Хаяг: Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9-р хороо, Алтайн 5-р гудамж, “MGLRADIO TELEVISION FM-88.31” цамхаг, 5 давхар, 501 тоот

  Ажлын утас: 7701-1941, 7711-1941

  Цахим хаяг: info@mglradio.com

  Интернэт сайт: mglradio.com

  Радио долгион: MGLRADIO FM 88.3 Дэлхийн Монголчуудын радио

  FACEBOOK албан ёсны пэйж: https://www.facebook.com/mglradio/

  the password must be at least 6, and must have at least one alpha character and numeric characters

  Max Width: 100px, Max Height: 100px

  Max Width: 90px, Max Height: 20px

  Max Width: 20px, Max Height: 20px

  - -

  Та утасны дугаар оруулахдаа Солонгос улсаас бол шууд: Жишээ : 070-7819-1941, Бусад улсаас: 976-7701-1941 гэж оруулна уу.

  Join Mailing
  Allow Messages