Радио Нийтлэл • Уншсан 1974 vote 0 Коммент 0
  ?

  Shortcut

  PrevӨмнөх Бичлэг

  NextДараах Бичлэг

  Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах
  ?

  Shortcut

  PrevӨмнөх Бичлэг

  NextДараах Бичлэг

  Larger Font Smaller Font Дээш Доош Go comment Хэвлэх Файл оруулах

   

   

  Солонгос хэлний дүрмүүд

  Солонгос хэлээр чаталж, мөн мэдэхгүй зүйлээ асууж Солонгос хэл суралцахыг хүсвэл бидэнтэй нэгдээрэй

  https://www.facebook.com/groups/MglKoreaTeam/

  download.jpg

   


  -(으)ㄹ 리가 있다(없다) "..."байх шалтгаан(учир) байхгүй "
  -(으)ㄹ 뿐더러 "..." -х төдийгүй "
  -(으)로까지 "..." -хүртлээ " 4. " –
  -로-руу4
  -다고 할까요? "..." -гэж хэлэх үү? "
  -어서인지 "..." -болохоор тэр үү "
  -(으)ㄹ 테니 "..." -х учир "
  -(으)ㄹ 테니까-“...учраас, тэгэх тул”.учраас ингэнэ шүү” болохоор/чих учираас/
  -(으)려우? "..." -х уу?(-х үү?) "
  -다고 봐요 "..." -гэж бодож(-үзэж) байна "
  –더라도 * (‐лээ4 ч гэсэн, ‐сэн4 ч гэсэн-байлаа ч
  -더라'..."..юм байна лээ." гэлээ
  -었/았더라면-“-сэн4 бол –хгүй байх байсан”
  -아무리 -다손 치더라도 -хичнээн -гэсэн байлаа ч "
  -더라고요 "..." -гэж байна лээ/-даг(-дэг, -дог, -дөг) юм байна лээ/ юм байна лээ”
  -었더라면, -었을걸 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) бол, -х байсан байх "
  -었/았/였 더라면 -(‐сэн4 бол –хгүй байх байсан) ...чихсэн бол...гэх байсан
  -(이)라더라 "..." -гэнэ үү?, -гэж байна лээ
  -데요 "..." -юм байна лээ "
  -는 것 같던데요 "..." –даг4 юм шиг байна лээ "
  -는/-(으)ㄴ 데요 "..." -байна л даа "
  -(으)ㄹ 것 같으면 "..." -х юм шиг байвал "
  -(으)니 만큼 "..." -шиг "
  -(으)니 만큼-“... болохоор бүр ч, ... болохоор лав”
  -만큼 * (шиг, хэмжээний
  -는 고사하고 "..." -байтугай(битгий хэл) "
  -는 듯싶다 "..." -ж байгаа юм шиг байна(бололтой) "
  -고 싶다"..." -маар(-мээр, -моор, -мөөр) байна, -ийг(-ыг) хүсч байна
  -니, -니 "..." -ч -ч(-ч бай, -ч бай) "
  -던 "..." -ж(ч) байсан/ -сан(-сэн, -сон, -сөн)
  -(었)던 것 같다- сан(-сэн, -сон, -сөн) юм шиг байна(бололтой
  -는/(으)ㄴ/(으)ㄹ/던 것 같다-ж байгаа, даг(-дэг, -дог, -дөг) юм шиг байна/бололтой
  -(으)려던 참이다-х гэж байсан юм, ж байсан юм
  –았/었던 * (‐ж байсан, ‐даг байсан)
  -는 거 하며', '-(으)ㄴ거 하며, -(으)느 하며', '-던 거 하며, -던 거 하며' -аар
  -(으)려던 참이다- х гэж байсан юм
  -디? "..." -гэнэ үү? "
  -(으)리라 "..." -на(-нэ, -но, -нө)" “-на⁴дээ”, “-я/е/ё даа⁴” ...х болов уу”
  -다든가 -다든가 "..." -гэдэг юмуу, -гэдэг юмуу, (-даг4 юмуу
  -네만 "..." -боловч "
  -어찌나, -(었)던지 "..." -хичнээн, -сан4 болоод тэр үү "
  -자니(까) "..." -я,(-е, -ё) гэтэл "
  -(으)련만 "..." -х юм шиг боловч "
  -는 바 "..." -ж байгаа зүйл "
  -(으)ㄹ 맛이 안 나다 -х сонирхол төрөхгүй байх "
  -같아선-харахад "
  -다만-боловч "
  -(으)ㅁ 직스럽다-ууштай(-үүштэй), -мжит "
  -(으)야 말로-нь бол "
  -길래 "..." -байгаа учраас " “...болохоор нь”, “...учиртай болоод”
  -어 내다 "..." -ж гаргах "
  -(으)ㄹ세라 "..." -х болов уу гэж бодоод "
  -(이)랑 "..." -тай(-тэй, -той) "
  -는 셈이다 "..." -юм шиг байна "
  -는 바람에 "..." –аас4 болж , уршгаар, ... болохоор, ‐ээд4)
  -(이)라야 "..." -гэж байж л, -гэж "
  –는 듯하다 * (‐сэн юм шиг байна
  –다시피 하다 ** (эл үйлтэй адил шахуу, энэ үйлийн дайны
  -게 하다 "..." -лга(-лгэ, -лго, -лгө),/га(-гэ, -го, гө)/-уул(-үүл)/-аа(-ээ, -оо, -өө) "
  -고 하다 "..." -гэж байх/хэлэх
  –을까 하다 ** (‐дэг юм билүү гэж бай‐)
  -가득하다 -Дүүрэн байх
  -(으)락 -(으)락 하다 '..." -аад(-ээд, -оод, -өөд)
  -지 못하다 "..." -ж чадахгүй "
  -었/았/으면 하다 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) бол "
  -
  -(으)ㄹ 만하다 "..." -ж болох "(‐хуйц2, –маар4)
  -곤 하다 "..." –даг4 байсан, ‐даг4 байх)
  -는다고들 하다 "..." -гэж ярих(хэлэх)
  -고자 하다 "..." -х гэж байна "
  -기나 하다 "..." -л,(зөвхөн) "
  을/를 필요로 하다 "..." -хэрэгтэй байх "
  -만 못하다 "..." -ийг(-ыг) гүйцэхгүй "
  –을락 말락 하다 * (‐х ч биш, үгүй ч биш; ‐х гээд л байх юм
  -어 달라고 하다 "..." -аад(-ээд, -оод, -өөд) өгөөч
  -(-(이)라고 그러다 "..." -гэж хэлэх
  으)라고 "..." –аарай4 гээд "
  -노라고 하다 "..." -гэж байна "
  --(으)려나 봐요 "..." -х бололтой(юм шиг байна) "
  -V-다니 , N-(이)라니 gdg -저 사람은 가수라니? Ter hvn duuchin gej vv 이런 더운 날에 비가 오다니 iim haluun odor boroo orno gene vv Ner vgend 라니vil vg bolon temdeg vgend 다니 iig shuud zalgana
  -어서야 어디 "..." -болохоор яаж "
  -에는 어쩔 수가 없다 "..." -д бол яах ч аргагүй "
  -(으)로 인해서 "..." -ын(-ийн) улмаас "
  -고서는 "..." –аад4"
  -고서-“-ээд4, -ээд4 дараа нь
  -기로는 "..." –аар4 бол "
  -(으)ㅁ "..." -нь "
  -(으)ㄹ 것까지야 없겠지만 "..." -х хэрэггүй боловч "
  -와/과 "..." -ба/болон, тай4
  -게 마련이다-нь гарцаагүй(-зайлшгүй) .х нь гарцаагүй,.х нь бий, .х нь мэдээж”
  -기 마련이다'..."аргагүй,гарцаагүй“./нь аргагүй”,.гүй яахав дээ” (‐х нь гарцаагүй, ‐х нь бий, ‐х нь мэдээж
  -는/ㄴ다기에 "..." -гэхээр нь "
  -는다면야 "..." -гэвэл "
  -(으)렴/-(으)려무나 "..." –аарай4
  -는다던데 "..." -гэж байна лээ "
  -(이)라서 "..." -гээд "
  -(이)라서 (그런지) "..." -болоод (тэр үү) "
  -만 가지고는 "..." -зөвхөн, -тай4 байгаад "
  –아/어 가지고 * (‐ээд4 , ...болохоор
  -(으)나마나 ".." –сан4 ч, -гүй ч"
  -(으)므로 "..." -учраас "
  -(으)ㄹ 건지, -(으)ㄹ 건지 "..." -х уу, -х уу гэдгийг "
  -든, -든 "..." -ч, -ч "
  -는/ㄴ다, -는/ㄴ다 하는 것이 "..." -на(-нэ, -но, -нө), -на(-нэ, -но, -нө) гээд "
  -던가요? "..." -байна уу?(-байна вэ?) "
  -(이)든 "..." -ч бай
  -자면 "..." -я(-е, -ё) гэвэл " тэгье гэвэл, ингэе гэвэл"
  -건, -건 "..." -ч, -ч/ -ч бай, -ч бай "
  -니, -고, -니 "..." -х гэсэн чинь, -бөгөөд, -х гэсэн чинь "
  -아무리 -라도 "..." -хичнээн -байлаа ч"
  -는/(으)ㄴ 김에 "..." -нгаа(-нгөө, -нгоо, -нгөө,‐х далимд, ‐х дашрамд
  -(으)ㄹ 것이 아니라 "..." -х биш "
  -는/ㄴ다 하면 "..." -лаа(-лээ, -лоо, -лөө) гэвэл "
  -었(-았, -)더니 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) чинь "
  -는 날엔 "..." -х тохиолдолд "
  -더니 "..." –даг4 байсан чинь“-сэн чинь, -ж байснаа, -ээд байсан болохоор “
  -는대잖아요 "..." -на(-нэ, -но, -нө) гэдэг биш үү "
  -있으면야 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) бол "
  -(으)ㄹ 겸 "..." -х гээд " “… ч хийх, … ч -х далимаар”
  –을 겸 (–을 겸) * (... ч хийх, ... ч –х далимаар
  -다(가) 보면"..." -аад үзвэл, -ж(ч) үзвэл "
  -는다니까 "..." -на(-нэ, -но, -нө) гэсэн учраас "
  -는다고 "..." -на(-нэ, -но, -нө) гээд "
  -는다고 하던데 "..." -гэж байна лэ

  는다고 하기에-“-хээр4 нь,-ж хэлдэг болохоор -네, -네 해도 "..." -на(-нэ, -но, -нө) -на(-нэ, -но, -нө) гэсэн ч " -만 해도 "..." -л гэхэд ,зөвхөн ..... гэхэд л”, -хаас л , ...хад л ” -는다 해도 "..." -на(-нэ, -но, -нө) гэсэн ч " -어 보니 "..." -ж үзсэн чинь -고 보니 "..." -аад(-ээд, -оод, -өөд) үзсэн чинь " -는 걸 보니 "..." -ж байгааг нь харахад " -는단 말이에요? "..." -гэсэн үг үү? " -(ㄴ/는)단/란 말이에요?- “...сан гэж үү?, -лаа гэж үү”? -는 법이다 "..." -нь зайлшгүй юм " тэгдэг ёстой, тэгдэг жамтай) -기엔 "..." -д бол " -는/ㄴ가 하면 "..." -байна уу гэвэл/юмуу гэвэл " -다가도 "..." -ж байгаад ч " -(ㄴ/는)다니까요 "..." -на(-нэ, -но, -нө) гээд байхад -더러 "..." -д(т) " -듯이 "..." -шиг " -(으)ㄹ지라도 "..." -лаа(-лээ, -лоо, -лөө) ч " -(으)ㄹ지라도 / (으)ㄹ지언정-“... ч гэсэн, хэдийгээр .... ч” -보고 "..." -хараад " -기란 "..." -на(-нэ, -но, -нө) гэдэг нь " -(이)란 "..." -гэдэг нь " -(으)ㄹ 수도 있다 "..." -ж(ч) болно(-нь ч байна) " -(는/ㄴ)다는 것이 "..." -гэсэн нь " -(는/ㄴ)다니 "..." -гэсэн " -고도 "..." -аад(-ээд, -оод, -өөд) ч " -말고-биш -말고도 "..." -аас(-ээс, -оос, -өөс) гадна ч -는/은커녕 "..." -байтугай(-битгий хэл) " -(으)면 -(으)ㄹ수록 "..." -вал(-вэл)/-бал(-бэл) -х тусам " -(으)면-бал2/вал4 -(으)로는 "..." -аар(-ээр, -оор, -өөр) бол " -(는/ㄴ) 다지요? "..." -гэсэн биз дээ? " -(이)라든가 "..." -ч юмуу " -고 말고(요) "..." -гүй яахав " -지 그래요? "..." -гүй дээ/гүй юу? -(으)면서도 "..." -хирнээ ч(-мөртлөө ч) /.мөртлөө,хирнээ (이)라도 "..." -ч болов " ч гэсэн, ... ч болтугай” -기는요 "..." -ч гэж дээ " -어야 "..." -ж байж л " -(이)랍니다 "..." -гэнэ " -(으)ㄹ 뿐이다 "..." -х л төдий " -는/(으)ㄴ데도 "..." -хирнээ ч " -(으)ㄹ까요?-ингэхүү?/ тэгэхүү? -(으)ㄹ까 보다 "..." -даг(-дэг, -дог, -дөг) юмуу гэж бодох, -х болов уу гэж бодох " - -(으)ㄹ까 말까 하다 "..." -х уу, болих уу гэж бодох 밥을 먹을까 말까 해요.Хоол идэх үү болих уу -(으)ㄹ까? "..." -х болох уу?, -х бол?, -х уу(үү)? " -(으)ㄹ까 말까 하다..."-х уу болих уу (гэж бодох) " -(으)ㄹ까봐'..." байх гэж бодоод " -(으)ㄹ까 하다'..." юмуу гэж бодож байна " -(이)라니요? "..." -гэнэ үү? " -고는 "..." -аад(-ээд, -оод, -өөд) " -(으)ㄹ 걸요 "..." -х байх " -거든(요) "..." -байна л даа, -л даа(-дээ, -доо, -дөө), -байхгүй юу " -거든-“бал,вэл” "-(으)려거든'.."-я(-е, -ё) гэвэл " -던데(요) "..." -юм байна лээ -도록 "..." -аар(-ээр, -оор, өөр) " (‐хийн тулд, ‐тлаа4, ‐тал4) -(는/ㄴ)대요 "..." -гэнэ ээ " -(이)라고요? "..." -гэнэ үү?(-гэж үү?) " -는/은요? "..." -юу -гэж? " -더군요 "..." -даг(-дэг, -дог, -дөг) юм байна лээ " -는/(으) ㄴ/(이)ㄴ 데다가 "... " -ы(-ийн), хажуугаар(-зэрэгцээ) " -어/아/여 있다 "..." -ж байна, -сан(-сэн, -сон, -сөн) байна " -어/아/여도 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) ч " -는/(으)ㄴ 대로 "..." 1. -ы(-ий) дагуу, 2. –сан4 чигээр нь(хэвээр нь), 3. -нгуут(-нгүүт) -게 되다 "... " -аар(-ээр, -оор, -өөр) болох " -(으)ㄹ 뿐만 아니라 "..." -х төдийгүй " -뿐(만) 아니라 "..." -төдийгүй " -어야지요 "..." -х хэрэгтэй биз дээ(-ёстой биз дээ) " -어 볼까요? "..." -ж үзэх үү? " -밖에 "..." -гадна(-зөвхөн), -л, -аас(-ээс, -оос, -өөс) гадна/.өөр -에 비해서 "..." -тай(-тэй, -той) харьцуулахад " -는가요/(으)ㄴ가요? "..." -уу(үү)?, -бэ(-вэ)? " -나요? "..." -уу(үү)? " -(이)랄 수가 있나요? "..." -гэж хэлж болох уу? " –든지 ** (... юм уу эсвэл ,ч бай..) -(이)라든지 "..." -ч юмуу -말이다 "..." -үг юм " -(으)ㅂ니다만 "..." -боловч " -(으)면서 "..." -нгаа(-нгээ, -нгоо, -нгөө) " -는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 모양이다 "..." -юм шиг байна(бололтой) " -너라 "..." -аарай(-оорой, -өөрэй, -ээрэй) " -을/를 위해서 "..." Нэр үг "-ын(-ийн) төлөө, " Үйл үг "-ын(-ийн) тулд " -지(요) "..." -биз дээ " -부터 "..." -аас(-ээс, -оос, -өөс), -эхлээд " -부터 까지-аас тэр хүртэл/цаг хугцаа/ -(는/ㄴ)다 "..." -даг(-дэг, -дог, -дөг), -на(-нэ, -но, -нө) " -어/아/여 "..." -на(-нэ, -но, -нө) " -야/아 "..." -аа(-ээ, -оо, -өө) " -얼마나 -(으)ㄴ지 모르다 "..." -хичнээн их -гээч " -(으)ㄹ지 모르다 "..." -ж магадгүй " -는/(으)ㄴ지 알다 "..." -ийг(гэдгийг) мэдэх " -에다가 "..." -н дээр(д) "(‐д/т, ... дээр) -(으)면 안 되다 "..." -вал(-вэл), -бал(-бэл) болохгүй " -어/아/여 가지고 "..." -аад(-ээд, -оод, -өөд) " -어도 되다 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) ч болох " -었/았/다가 "..." -чихаад(-чихээд, -чихоод, -чихөөд) " -어/아/여/다가 "..." -аад(-ээд, -оод, -өөд) " -고 있었다 "..." -ж байсан " -(으)로 해서 "..." -аар(-ээр, -оор, -өөр) дайраад-(дамжаад) " -는 길이다 "..." -ж байгаа зам юм(-ж байгаа замдаа) " -다가 "..." -ж байгаад " -(으)려면 "..." -я(-е, -ё) гэвэл " -(으)ㄴ 지 "..." -снаас(-снээс, -сноос, -снөөс) хойш " -는/(으)ㄴ 것 "..." -х нь " -요 "... " -л даа(-дээ, -доо, -дөө) -(으)ㄴ 일이 있다/없다 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) удаа байх/байхгүй " -고요 "..." -чихаад(-чихээд, -чихоод, -чихөөд)" “.... бас -(으)려고 "..." -х гэж " -는 동안"..." -ж байх хугацаанд(хооронд, туршид) " -(이)나 "..." -л, -юмуу " -어/아/여 지다 "..." -чихлаа(-чихлээ, -чихлоо, -чихлөө) –아/어지다- (... болох, ‐сан4 байх) -어/아/여 보다 "..." -ж үзэх " -보다 "..." -аас(-ээс, -оос, -өөс), -ыг(-ийг) бодвол " -보다-тэрнээс энэ илүү 더...... -나 보다-х байх (-бололтой)" -으/ ㄴ/는 가 보다'..." -юм шиг байна(бололтой)" -마다 "..." -бүр(болгон) " -기 전에 "..." -ын(-ийн) өмнө " -(으)러 가다/오다 "..." -аар(-ээр, -оор, -өөр) явах/ирэх " –아/어 가다/오다 ** (‐ж байна, ‐ж байгаарай, ‐ж ирэх) -한테서/에게서 "..." -аас(-ээс, -оос, -өөс) " -(으)ㄴ 후에 "..." -ны(-ий) дараа " -(으)ㄹ 때 "..." -х үед, -хдаа(-хдээ, -хдоо, -хдөө) " -지만"..." -боловч " -지 말다"..." -бүү(битгий) " -(으)ㄹ 수 있다/없다"..." -ж чадна(чадахгүй), -ж болно(болохгүй) " -(으)ㄹ 것 같다 "..." -х ю

  지 말다"..." -бүү(битгий) "

  -(으)ㄹ 수 있다/없다"..." -ж чадна(чадахгүй), -ж болно(болохгүй) " -(으)ㄹ 것 같다 "..." -х юм шиг байна(бололтой) " 2 -는/(으)ㄴ데 "..." -1.-ж байхад. 2-тийм(-ийм) байна. 3-хирнээ(-мөртлөө, -боловч) -(으)ㄹ 것이다 "..." -х байх " -기 때문에/때문에 "..." -Үйл үгэнд -учраас...Нэр үгэнд -улмаас(болж) " -(으)세요 "..." -вэ(бэ)?, -аарай(-ээрэй, -оорой, -өөрөй) " -는/(으)ㄴ/(으)- Үйл үгэнд -는(одоо цаг), -(으)ㄴ(өнгөрсөн цаг), (으)ㄹ(ирээдүй цаг).. -군/군요 "..." -байх нээ " -에게/한테 "..." -д(т) " -에서 -까지 "..." -аас(-ээс, -оос, -өөс) -хүртэл " -어/아/여서 "..." 1.Учир шалтгаан заах..-болохоор. 2.Болж буй үйл явдал үргэлжилэн өрнөх –аад4 -(으)니까 "..." -учраас, -тал(-тэл, -тол, -төл) " -쯤 "..." -орчим(-ойролцоогоор, бгцаагаар) " -(으)로 "..." -аар(-ээр, -оор, -өөр), -руу(рүү) " -고 "..." -ж(-ч), ба(-болон, бөгөөд) " -어/아/여 주다/드리다 "..." -ж өгөх " -과/와 "..." -ба(болон) -지요"..." -биз дээ? "тийм биз дээ/тийм шүү дээ 겠-"..." -на(-нэ, -но, -нө) " -하고"..." -ба/болон,тай4 -도"..." -ч(бас, ч бас) " -에"...." д(т) " -이것/ 그것/ 저것 "..." -энэ юм/тэр юм/тээр юм " -그런데'..." гэхдээ " -그래서'..." тиймээс/тийм болохоор -지 않으면 안 되다 '..." -гүй бол болохгүй " -ㄴ/는 한–сан4 цагт/ -ж байгаа цагт, байгаа нөхцөлд бүтэхгүй, ..гүй л бол ...гүй) -는 바가 아니다 '..." -х зүйл биш " -(으)ㄹ 테면..."-ыг(-ийг) хүсч байна гэвэл " -(으)ㄹ 참이다..." -х гэж байсан " -(으)ㄹ 지경이다..." -д хүрэх " -(으)니'..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) чинь/ -юм чинь " -느라고'..."-х гээд ,х гэсээр байгаад -기만 하다'..."(зөвхөн) -ийг л хийх " -던들'..."-сан(-сэн, -сон, -сөн) бол " -던'..."-ж(ч) байсан/ -сан(-сэн, -сон, -сөн) " -게 하다'..." -лга(-лгэ, -лго, -лгө)/-га(-гэ, -го, 2.-гө)/-уул(-үүл)/-аа(-ээ, -оо, -өө) " -(으)ㄹ 듯하다..." -х юм шиг байна " -어/아/여 대다..." -аад(-ээд, -оод, -өөд) байна " 중에서..."-аас(-ээс, -оос, -өөс) дундаас " -(었)으면 좋(겠)다..."-сан(-сэн, -сон, -сөн) бол сайхан " -(으)ㄹ 텐데..."-х байх" -(으)ㅁ으로써..."-аар(-ээр, -оор, -өөр) " “-ын/ийн учраас, хувьд” -에 대하여..." -ы(-ий) тухай/талаар/ 2 -(으)며..."-ба, бөгөөд, -нгаа(-нгээ, -нгоо, -нгөө) " -조차..."-ч хүртэл - ч бас " -마저..." бүр, цаашлаад, ...хүртэл (ядаж байхад) ... хүртэл -(으)로서.."-аар(-ээр, -оор, -өөр), -ийн(-ын) хувьд " ..х эрхтэй” -느라면..'-хлаар(-хлээр, -хлоор, -хлөөр) ' -던가..'-бил үү/бэ(вэ) "

  던가..'-бил үү/бэ(вэ) "

  "-(으)려다가 '..."-х гэж байгаад.."
  -기만 하면 하면'..."тэгвэл л"
  –기만 하면 * ((зөвхөн) –ийг л хийнэ)
  -기 시작하다'..."эхлэх
  -기로 하다'..." аар4 болох(тогтох, шийдэх) " нь ч байна, аар4 болх
  -기는 V,A 지만'..."ч, гэвч
  -기 위해서'..."төлөө, тулд
  -기가 무섭게'..."..нгуут, магц/ нгуутаа л, ...магцаа л
  -기는커녕'..."байтугай, битгий хэл
  -더러/에게/한테/께'..."аас, д, т"
  -한테-д,аас,руугаа,аа4,/өгөх.о.т.я/ хамтрахын.т.я/ гархын.т.я/
  -기 때문에'..."учраас, болохоор
  -기 전에'..."..аас өмнө
  -기도 하다'..."ч, бас, мөн"
  -더니'..."чинь"
  -(으)ㄴ/ 는 데다가'..."Дээрээс нь..хажуунаар нь
  -는 둥 마는 둥'..."..хоёрын хооронд, “...х ч биш, үгүй ч биш”
  -는 바람에'..."-аас болж"
  -는 게 좋겠다'..."..сан нь дээр
  -(으)ㄴ/ 는 척하다(=체하다)'..."дүр эсгэх, дүр үзүүлэх
  -는지 알다/모르다'..."мэднэ/мэдэхгүй
  -(차라리) (으)ㄴ/는 게 낫겠다'..."-дээр"
  -ㄴ/는 김에'..."нэгэнт,...снийх"“...х далимд”, “...х дашрамд”
  -는 대로'..."-нгуут,..ж байгаагаар, ...сэнээр, ...сэний адилаар,ийн ын ..дагуу”
  -(으)ㄹ 수밖에 없다'..." -өөр аргагүй "
  -(으)ㄹ 텐데(요)'..."-х байх
  -(으)ㄹ 지경이다'..." -дөхөх, дөхөж байна"
  -는 동안'..."хооронд, зуур"
  -는 것'..." -х нь"
  -(으)ㄹ 모양이다'..." бололтой, юм шиг байна "
  -(으)ㄹ 뿐이다'..." аас хэтрэхгүй
  -(으)ㄹ 수 있다'..." чадна "
  -(으)ㄹ 수도 있다'..." ч магад "
  -(으)ㄹ 정도'..." хэмжээнд
  -(으)ㄹ 필요가 있다/없다'..." хэрэгтэй/хэрэггүй "
  -(으)ㄹ 때마다'..." болгонд
  -(으)ㄹ 래도'..." гээд ч "
  -(으)ㄹ 만하다'..." боломжийн л юм "
  -(으)ㄹ것 같아'..." юм шиг байна
  -(으)ㄹ지 모르다'..." магадгүй "
  -(으)ㄹ 때'..." үед "
  -(으)ㄹ 그랬다'..." тэгдэг байж, ингэдэг байж "
  –을 걸 (그랬다) ** (ингэдэг байж
  -(으)ㄹ 것처럼'..." гэж байгаа юм шиг "
  -(으)ㄴ데도'..." мөртлөө "
  -(으)ㄴ 척하다..." царайлах, дүр эсгэх "
  -(으)ㄴ 체하다..." дүр үзүүлэх, царайлах "
  -(으)ㄴ 셈이다..." шиг (гэж бодох, үзэх, таамаглах) "
  -(으)ㄴ것 같다'..." -юм шиг/адил
  -(으)ㄴ 적이 있다'..." -тэгж, ингэж байсан'/'тэгсэн удаа бий
  -얼마나-(으)ㄴ지 몰라요.=(굉장히)..." Маш их, хичнээн "
  -(으)ㄴ 지...'-аад -ээд -оод -өөд ..болж байна
  -(으)ㄴ 편이다...'тал'
  -(으)ㄴ 나머지 = (으)ㄴ 결과-“-сэн болохоор, -сэний уршгаар”

  -기 짝이 없다-“хэтэрхий .... байх”, нөхцөлгүй... байх”, “-хээс4 өөр юм алга” -기 짝이 없다- олхиогүй, унхайгүй, ижилгүй тамдаггүй -기 짝이 없다- 짝 хос өрөөсөн гэдэг үг. 기 짝이 없다. Тийм, тэгсэн гэхэд өрөөсөн байхгүй/ 한심하기 짝이 없다. олхиогүй, унхайгүй// 애달프기 짝이 없다. Зүйрлэхийн аргагүй элэг эмтрэх ,өр өвдөх -더러/보고-“-д, -т” –고자 **(-으려고)- “-х гэж, -хээр4” -으려고-х гэж -(ㄴ/는)다기에-“-хээр4 нь,-ж хэлдэг болохоор” -마저 **(-까지,조차)- “үлдсэн ганц нь хүртэл”, хэлнээ “(ядаж байхад) ... хүртэл” -마저- -бүр, цаашлаад,...хүртэл -(으)ㄴ 탓 *(-기 때문, -는 바람에, -는 통에,)- “-ий уршгаар, -ий буруугаас, -ий гайгаар, -ээс4 үүдэн” -는 통에- уршгаар,.гайгаар, -ээд байсан болохоор”/전쟁 통에, 난리 통에 гэх зэргээр хэрэглэдэг/ -고말고요-“….байлгүй яахав, -лгүй яахав” -(ㄴ/는)다고-“…..гээд ,гэдэг шиг, гэдгийн адилаар” –던가요?- “.... байна уу?, ....юм уу?” -(이)나 할 것 없이-“нь ч бай, нь ч бай ялгаагүй бүгд”, “н+нгүй бүгд” –기는 커녕- хэлнээ “-х нь битгий хэл” -(으) ㄹ 따름이다.- өөр сонголт байхгүй, ‘дан ганцхан л энэ -(으)ㄹ 뿐이다-“-хээс4 л өөрцгүй, -хээс4 өөр аргагүй” -는 수가 있다--х боломжтой, -ж магадгүй , -ж мэднэ” -(으)ㄹ 법하다-“-х нь гарцаагүй, -хүйц², -хээс4 аргагүй, ..ортой” -(이)나마-“...ч болов -(으)련마는-“-х нь ч, ....ч, -сан4 ч” -기 십상이다-“… нь гарцаагүй, … нь зайлшгүй, ... магадлалтай” -기가 쉽다-“… нь гарцаагүй, … нь зайлшгүй, ... магадлалтай” -(으)ㄹ뿐더러-“...төдийгүй” -(ㄴ/는)다거나-“... ч юм уу эсвэл” -(으)ㄹ 바에야-“-сэнд орвол” -(으)ㄹ 바에야/-(으)ㄹ 바에는 "..." -х юм бол -(으)ㄴ/는 만큼-“.... болохоор” ...шиг,...мэт -고 들다-“-ээд4 байх, -х гээд байх” -х гэж -(ㄴ/는)다마는-“хэдийгээр .. ч , ...хэдий ч, ....ч ” -(으)ㄹ락 말락 하다-“...х ч биш, үгүй ч биш”, “...х гээд л байх” -(으)ㄹ 리가 없다-“...х учиргүй”, “...х аргагүй” -(으)ㄴ/는 마당에-“...ж байхад”, “...ж байхад чинь” -느니 차라리-“...н оронд”, “-ж аас ер нь” -느니 아예-“...н оронд”, “-ж аас ер нь” -(으)랴 -(으)랴-“ үүнийг ч ингэж түүнийг ч тэгэх гээд/Өгүүлбэрийн төгсгөлд “...гээд завгүй байна/ -기 일쑤다-“...х нь олонтоо”, “...х нь элбэг” -(ㄴ/는)다는 점에서-“...тал дээр” -(으)로 말미암아-“-аас болж”, “-аас шалтгаалж” -(으)ㄴ들-“...лаа⁴гээд ч ...” -(으)면 몰라도-“...байвал одоо яая гэхэв.Тийм биш бол...”

  -기나 하면-“ядахдаа ...х/сан⁴бол” -건마는- “-х авч”, “-сан⁴атал” -은/는커녕--“...аа болъёо”,“... байтугай” -거니와-“... нь ... ч гэлээ”, “...нь ...л даа, гэхдээ...” -(으)ㄹ 줄이야-“...гэж санасангүй”, “...х гэж дээ” -(으)ㄹ래야 -(으)ㄹ 수 없다-“...е гээд ...ж чадсангүй”, “...х гээд бүтсэнгүй” -도 -(으)려니와-“тэгэх нь тэгсэн, бас”, “...ны дээр бас” -(이)려니와 -тэгэх нь тэгсэн, бас”, “...ны дээр бас” -을/를 막론하고= 을/를 불문하고-“....гүй”,“...ялгаагүй/хамаагүй” -아/어 봤자-“...аад⁴ ч дээ...” -(으)ㄹ망정- хэлний “хэдий ... байлаа ч”, “...ж ...лаа⁴ ч -기 나름이다-“-г яаж –аас⁴л болно доо ” -(으)ㄴ/는걸요-“... л юм байна”, “...юм байна даа” -(으)ㄹ걸-“..дэг байж” -(으)로 인하다-“..ний улмаас, учраас” -(으)ㄴ 채로-“... сан4 чигтээ, чигээрээ -(으)ㄹ걸-“..дэг байж” -되-болох -아/어다가-"-ж байгаад" -았/었더니-"тэгчихсэн чинь тэгжээ" -고 말다-“...ж орхих, ...ж дуусах, нэг юм ...-лээ” -(ㄴ/는)다지요?- “...гэл үү, гэсэн байхаа” -는 한-“...байгаа нөхцөлд бүтэхгүй, ...гүй л бол...гүй” -다시피-тэгж байгаачлан,тэгсэнчлэн/Өгүүлбэрийн төгсгөлд орвол- “Эл үйлтэй адил шахуу,энэ үйлийн дайны/ -이며- ба, бөгөөд/Монгол хэлнээ дүйх нөхцөл байхгүй ч шаардлагатай бол “холбоосоор орчуулж дүйнэ -(으)ㄴ/는 법이다-“тэгдэг ёстой, тэгдэг жамтай” -(으)ㄴ/는 듯이-“тэгэж буй мэт, тэгэж байгаа юм шиг” -(으)ㄴ/는가 하면-даг бол харин, .ч гэсэн бас..байдагАрын өгүүлбэрт -도 нөхцөл байнга ордог./ -기에-“...-лаа гэхэд,-х-д”/-기에 орсон тохиолдолд арын өгүүлбэрийн өгүүлэхүүн нь ихэвчлэн 좋다, 나쁘다, 크다, 바쁘다, 적당하다, 늦다,부족하다, 익숙하다, 지치다 зэрэг тэмдэг үйл үг байдаг./ -(으)ㄹ걸요- ингэх тэгэх гэж байгаа юм шиг байна/ж байх шиг байна -아/어 버리다-“ –хчихсэн” -(으)ㄴ/는 셈이다-“... сэн гэсэн үг, ...сэнтэй адил” -여간 -지 않다-“маш ...,янзтай.....” -(으)ㅁ에 따라-“...хийн хамт, ...сэнээс болоод ” -아/어서 그런지-“…ээд ч тэр үү, …ээс ч болсон уу” -(ㄴ/는)다면서요?- сэн гэлүү?, .. гэлүү? /다면서?-г -다며? хэлбэрээр хураангуйлж хэрэглэж болно -(ㄴ/는)다지요?-г бас хэрэглэдэг.Гэхдээ -(ㄴ/는)다지요?-г ярилцагчаасаа өөрийнх нь талаар шууд асуухад хэрэглэдэггүй, харин энэ тохиолдолд -(ㄴ/는)다면서요?-г хэрэглэдэг. -아/어 내다-“...хчих /Илүү хүч оруулахын тулд -고 말다 –тай хамт хэрэглэгдэх нь ч бий./ -어 보니-" -ж үзсэн чинь " -어/아/여서 죽겠다-" -аад(-ээд, -оод, -өөд)/болохоор/ үхэх нь " -(으)며--ба, бөгөөд, -нгаа(-нгээ, -нгоо, -нгөө) -말다-бүү, битгий -(이)서- -лаа(-лээ, -лоо, -лөө) " -아야/어야 해요-х хэрэгтэй -ㄹ/을 까요?-тэгэхүү- ийнгэхүү? -지 않다-үгүй-гүй -만 "..." -л(зөвхөн) -(으)로써 "..." -аар(-ээр, -оор, -өөр/음식을 조절함으로써 살을 뺐어요.Хоолоо тохируулснаартурсан./ -(으)려무나/-(으)렴-аарай(-ээрэй, -оорой, өөрэй) -는/은/을 듯하다-шиг байна -는/(으)-ㄴ/(으)ㄹ 것만 같다-л юм шиг байна(бололтой) -(으)려고(요) -х гэж байна -라곤 "..." -гэвэл/гэж /집에 먹을 것이라곤 하나도 없다.Гэрт идэх юм гэвэл юу ч алга -(이)라 놓아서 "..." -гэсэн болохоор -(으)ㄹ 테면 "..." -ыг(-ийг) хүсч байна гэвэл 먹을 테면 먹어요.Идэхийг хүсч байна гэвэл идээрэй -(으)ㄹ 참이다 "..." -х гэж байсан " -(으)ㄹ 적에 "..." -х үед(цагт) -(으)ㄹ 지경이다 "..." д хүрэх(дөхөх)/ ж хүрэх(дөхөх) -뿐 "..." -зөвхөн/ганц/ердөө -(으)ㄹ래요 "..." -на(-нэ, -но, -нө), уу(үү)? -때문(에) "..." -улмаас/болж -던데 "..." -ж байна лээ -는/(으)ㄴ 편이다 "..." -талдаа юм -는 도중에 "..." -ж байхдаа -는 중 "..." -ж байх (– х хооронд, ‐х хугацаанд) -는/(으)ㄴ/(으)ㄹ 줄 알다/모르다 "..." -гэдгийг мэдэх/мэдэхгүй -는 수가 있다 "..." -х тохиолдол байх -(으)ㄴ 것 같다 "..." -сан(-сэн, -сон, -сөн) юм шиг байна/бололтой -이/가- бол -(으)ㄹ 래요-тэгмээр ингэмээр байна уу?/тэгэхүү ингэхүү?

  -(으)러-аар4
  -았/었/했어요-сан4
  -아/어요-ж байна/одоо цаг/
  -(으)ㄹ거예요-х болно,на4
  -(고)싶어요-ийн,ыг хүсэж байна
  -(이)지요-мөн үү? Тиймүү?
  -그래서-/아/어서/-тийм учираас
  -그리고 (아/어고)-ба, гэсэн
  -그러니까 /이러서/-тийм ийм учираас
  -(으)ㄹ수있다-ж чадна
  -에 가서/와서/-руу4 явах /ирэх
  -(으)려고 하다-тэгэнэ,ингэнэ/бодож байгаа зүйлээ хэлэхэд/
  -아/어 봈어요?-тэгэж ингэж үзсэнүү?
  -(을/를) 타고가다-аар4 явдаг
  -그래서)아/어서-тэгэхээр ингэхээр
  -에서 까지-аас тэр хүртэл/байршил заахад/
  -아/어)해 야 되 /다 하다-тэгэх ингэх хэрэгтэй
  -아/어)돼요-тэгэх ингэх хэрэгтэй/ х болно
  -(으)로 갈아타다-руу солигдоорой
  -을/를 좋아해요-дуртай/ыг ийн заахын тийн ялгал/
  -는 것-энэ тэр зүйл
  -(으)ㄹ수 있다/없다-чадах/чадахгүй
  -아/어 주세요-ингэж тэгэж өгөөч
  -(으)ㄹ 게요-тэгэх ингэх болно
  -아마 (으)ㄹ 거예요-магдаггүй тэнэх ингэх байх
  -으/네 "..." -на(-нэ, -но, -нө)
  -의-ын,ийн,ны/ харъяалахын тийн ялгал/
  -(으)나 마나-“тэгсэн тэгээгүй”, “тэгсэн ч тэгээгүй ч” ялгаагүй
  -(으)나 -(으)나 "..." -ч, -ч "
  -(으)나 "..." –боловч
  -나? "..." -уу(-үү), -юу(-юү), -бэ(-вэ)?
  -는 길 "..." -ж байгаа зам
  -(으)ㄴ 뒤에 "..." -сний дараа
  -그리고/ 그리하고 "..." -тэгээд/бас/харин
  -기(가) 다행이다"..." -нь аз юм
  -그러므로 "..." –тэгэхээр
  -대해-бараг,ялгаагүй,байх,тухай
  -또-ахиад, дахиад, ахин ,дахин
  -도-ч, бас, болон ,бөгөөд
  -괴롭다-хэцүү байх, төвөгтэй, зовлонтой, шаналгаатай, зовиуртай
  -굵다-бүдүүн, өргөн
  -궁금하다-мэдэхийг хүсэх
  -귀찮다-төвөгшөөх, яршигтай/ 청소하기가 귀찮아서 그냥 잤어. Цэвэрлэгээ хийхээс төвөгшөөгөөд тэр чигээрээ унтчихсан /
  -간편하다-амар хялбар/인스턴트식품은 조리하기가 간편하다. Бэлэн хүнсний бүтээгдэхүүнээр хоол бэлтгэхэд хялбар юм
  -갑작스럽다-гэнэтийн
  -강하다-хүчтэй
  -그런데 "..." –гэхдээ
  -그렇지만 "..." -тийм боловч
  -그러나 "..." –гэвч
  -그래서 "..." -тиймээс/тийм болохоор
  -거라 "..." -аарай(-оорой, -өөрөй, -ээрэй
  -같이 "..." -адил/шиг/мэт
  -려 들다 "..." -х гэж оролдох
  -자꾸나 "..." -цгаая(-цгээе, -цгооё, -цгөөе
  -다랗다' нь хэмжээ, түвшний утгыг агуулсан тэмдэг үгэн д залгана/ 오늘은 보름이라 달이 커다랗게 됐어요.Өнөөдөр билгийн тооллын арван таван гээд сар томовтор болсон байна.// 올해는 비가 많이 와서 감자가 굵다라게 컸어요.Энэжил бороо их их орсон болохоор төмс бүдүүвтэр томорсон
  -(으)ㄴ가 본데 "..." -юм шиг байна
  -건만 "..." -боловч, -мөртлөө
  -(으)리다 "..." -на(-нэ, -но, -нө), - байх
  -투성이 "..." -нилэнхүйдээ(-бөөн)
  -는 거 하며, -는 거 하며 "..." -ж байгаа зүйл бөгөөд, -ж байгаа зүйл юм " 거 하며, илэрхийлэх бөгөөд '-거' нь '-것' -оор ч хэрэглэгдэнэ
  -는다지 뭔가? "..." -гэдэг нь юу вэ?
  -(이)ㄹ랑 "..." -бол/нь
  -오히려- харин ч, харин бүр, илүүтэйгээр, харин эсрэгээрээ
  -각각 тус тус, тус тусдаа
  -약속 지키세요 -Amlaltaa biilvvlerei
  -어서야 어디 "..." -болохоор яаж
  -마구 хамаагүй, замбараагүй
  -마구잡이 хайш яайш, хамаа намаагүй. 글씨를 마구 써서 알아보기 힘들다. Эмх замбараагүй бичихээр ойлгоход бэрх юм.
  -기로는 "..." -аар(-ээр, -оор, -өөр) бол
  -어/아/여 한다 "..." -на(-нэ, -но, -нө), -даг(-дэг, -дог, -дөг
  -(으)며 "..." -ба, бөгөөд, -нгаа(-нгээ, -нгоо, -нгөө
  -(이)서 "..." -лаа(-лээ, -лоо, -лөө)
  -(으)려무나/-(으)렴- аарай(-ээрэй, -оорой, өөрэй
  -(으)려다가 "..." -х гэж байгаад
  -는/(으)-ㄴ/(으)ㄹ 것만 같다 "..." -л юм шиг байна(бололтой
  –(아무리) 아/어도 * (хичнээн ... байсан ч, ...ч гэсэн
  –으나 마나 * (‐сэн болохоор, ‐сэний уршгаар
  –기는 하지만 * (–х – нь, ...ч)
  –는데도 * (...аад байхад, ч гэсэн, ...сэн хэрнээ
  -(으)ㄴ/는데도-“....аад байхад, ч гэсэн, ...сэн хэрнээ”
  –(으) ㄹ까 봐(서) * (‐х чих вий ...)
  –(으) ㄹ까 봐-даг4 юм билүү гэж бодох/х юм болуу гээд
  –는 모양이다 ** (... бололтой
  –을 리(가) 없다/있다 ** (‐х учиргүй, ‐х аргагүй, тэгэх ёсгүй, тэгэх боломжгүй
  –을 텐- (‐х байх даа, ... байгаа биз, ‐х байсан юм
  –기(가) 무섭게 * (...нгуутаа л, ...магцаа л
  –다가 * (‐ж байгаад) ‐다(가) 보니(까) (өнгөрснөөс одоо) ‐다(가) 보면 (одоогоос ирээдүй
  –았/었더니 * (тэгчихсэн чинь тэгжээ
  –자마자 * (‐магц4, ‐нгуут²)
  -자 "..." -магц(-мэгц, -могц, -мөгц)
  –고 나서 * (‐сэний дараа, ‐ж дуусгаад
  –고서 * (‐ээд4, ‐ээд4 дараа нь)
  –는 세미다 * (‐сэн гэсэн үг, ‐сэнтэй адил
  –을 정도로 * (‐х хэмжээгээр, ‐х түвшинд, ‐хуйц2)
  –을 지경이다 * (‐хдаа4 тулах/хүрэх)
  –기 위해(서) ** (‐н төлөө, ‐х гэж, ‐х санаатай-ийн(-ын) тулд
  –고자 * (‐х гэж, ‐хээр4)

   

  을 뿐만 아니라 * (... төдийгүй
  –는 데다가 ** (‐сан4 дээр нэмээд)
  –아/어/야 놓다 * (‐ж тавих, ‐аад орхих)
  –은 채로 * (‐сан4 чигтээ, чигээрээ)
  –아/어 있다 * (‐хчихсан4 байх, ‐гдсан4 байх)
  –는다면 ** (‐на гэвэл, ... гээд ...)
  –아/어야(지) ** (‐ж байж, ‐х юм бол)
  –는 덕분에 ** (–сэний ачаар, –сэний хүчинд)
  –는 탓에 ** (‐ий уршгаар, ‐ий буруугаас, ‐ий гайгаар, ‐ээс4 үүдэн
  -아/어서 그런지 ** (‐ээд ч тэр үү, ‐ээс ч болсон уу)
  -으로 인해(서) ** (‐ний улмаас, учраас)
  -이/히/리/기/우 * ‐уул2 / гд
  –기 일쑤이다 * .х нь олонтоо, ...х нь элбэг
  –는 줄 알았다/몰랐다 * (... юм байх гэж бодох)
  –는 반면(에) * (нөгөө талаар, эсрэгээрээ)
  -에 따라 다르다 * (... дагуу, ... тулгуурлан
  –기(를) 바라다 * (‐г хүсэн ерөөе, ‐г хүсье, …на уу)
  –는 대신(에) * (‐хийн оронд
  -치고 * (... л юм бол өөрцгүй бүгд, гэхэд)
  -이나마 ** (... ч болов)
  -이야말로 ** (... гэдэг бол чухамдаа, ... бол жинхэнэ
  -으로서 * (... хувьд ...‐х эрхтэй
  –(으)ㄴ 나머지 (‐сэн болохоор, ‐сэний уршгаар
  –기 쇱다 (–х нь амархан
  –을 턱이 없다 (...х учиргүй, ...х аргагүй
  –을뿐더리 (... төдийгүй
  - 이에요/이예요- юм
  -은/는-нь/бол
  입니다/ 입니까?- юм
  -이/가 아닙니다-нэрлэхийн тийн ялгалын араас орх /биш/
  -십니다/ㅂ 니다- на,нэ,но,нө
  -습니까?/ㅂ 니까?-на уу?нэ уу?
  -이/가 있다/없다- нэрлэхийн тийн ялгалын араас /байх/байхгүй/
  -에 있다/없다-д/т аар оор байна байхгүй
  -을/를 아요/어요 заахын тийн ялгал - ийг,ыг
  -에서- аас4/ д/ даа4/ -амьгүй нэр үгэнд залгаж гархын тийн ялгалын нөхцөлөөр газар байралыг илэрхийлэх нэр үгтэй нийлэн өгүүлэхүүний үйлдэл бий болох газар цаг хугцаа буюу байрлал зэргийн нэр үгэнд ямар нэг үйлдлийн эхлэлийг илэрхийлнэ
  -에 가다/ 오다 руу-2/ явх,ирэх
  -(이) 세요-аарай4/
  -(으) 세요 /높임/на4/юм / хүндэтгэл
  -과/와-하고-ба,болон
  -에(시간)д,рүу2/ цаг хугцаа
  -부터-까지-аас4-хүртэл
  -지 않다- үгүй, биш
  -겠-на4-ирээдүй цаг
  -부터-까지-аас4-хүртэл (으) 로 (선택)-/сонгох/
  -(으) 니까- учираас,тал4
  -고 (나열)-д /жагсаалтууд/
  -은/는 (대조)-нь,бол/тодотгох /
  -무슨- ямар
  -아서/어서 (이유)-аас4,болхоор/учир ,шалтгаан/
  (-으) 러 가다/오다-аар4 явах/ирэх
  -고 싶다-ийг хүсэх байна
  -(으) ㄴ-нь /тодотгохын товчилсон хэлбэр/
  -(으) 려고 하다-х гэж байна
  -에서-까지-аас4-хүртэл
  -(이)나-л,юмуу
  -(으) ㄹ 것 같다—х юм шиг байна,бололтой
  -(으)ㄴ 데/는데/뱅경/--ж байхад,тийм ийм байна, хирнээс,мөртөө, боловч
  -다가—ж байгаад
  -니?—уу? /хүндэтгэлийн бус асуух хэлбэр/
  -(으) 면서- (이) 면서нгаа4
  -(으) 면—вал2, бал2
  -아라/어라—хүндэтгэлийн бус өгүүлбэр төгсгөх нөхцөл
  -(으)ㄹ 줄 알다/모르다—ж мэднэ/мэдэхгүй
  -는—ямар нэг үйлдэл буюу одоогийн явцыг голлон илэрхийлнэ(으) ㄴ/ (으)ㄹ—үйл үгийн язгуурт залгаж өнгөрсөн цагийг илэрхийлэх бөгөөд тэмдэг нэрийн үгийн язгуурт залгаж одоо цагийг илэрхийлнэ
  -아/어야겠다—на4/х болно /ирээдүй цагт/
  -(으) ㄴ 다음에/후에—ны/ний дараа
  -은/는 어때요?—н ямар вэ?
  -아/어하다—на4/даг2/ зарим нэг тэмдэг үгтэй нийлж,өгүүлэгчийн сэтгэл зүйн байдал буюу мэдрэмжийг илэрхийлнэ
  (-으) ㄴ/는 것 같아—сан4 юм шиг байна
  -(으)ㄹ 것 같아서 "..." -х юм шиг болохоор "
  -/중/에서 가장/제일—дундаас,дотроос,аас4
  -기(가)쉽다/어렵다—х нь амархан/хэцүү
  -기는 어렵다-нь хэцүү
  -고 있다/진행/--ж байна/дэвшил
  -(으) ㄴ 데요/는 데요—юмаа,байна л даа
  -처럼/같이—шиг,адил,мэт
  -지 못 하다—ж чадахгүй
  -(으) ㄴ/는 걸 보니까 –ийн,ийг, нь хархад, бодвол,бодход байгааг нь хархад, ж байгааг нь хархад
  -다/는다/ㄴ 다—даг4,на4
  -네요—байна шүү /мэдрэмж юмуу аялгыг илэрхийлхэд
  -고 있다/지속/--сан4 байна/үргэлжлэх хугцаа
  -아/어 줄 수 있어요?—ч болхуу?
  -아/어 드리다—аад4 өгөх,өгөөч/хүндэтгэлийн хэлбэр/

  -(으) ㄹ 때—х үед, хдаа4 -(으) ㄴ 데/는데/대조/--ж байхад,тийм ийм байна, хирнээ, мөртлөө, боловч/тодотгох/ -다/는다/ㄴ 다—на4,даг4 -(으) ㄹ 래요?—на4? Уу4? -아야/어야 되다 –х болно -못—гүй, үгүй -고 나서—чихаад4 -(으) ㄴ 적이 있다/없다—сан4 удаа байх/байхгүй -(으) ㄹ 까 하다---на4 л байх/ х л болно/на4 -거든요---даа4, байна л даа,байхгүй юу -(으) 면 좋을까?---бал42,вал4 зүгээр вэ?/дуртай байх вэ? -는 게 좋겠어요---х нь зүгээр/нь бал2, вал4 сайн/зүгээр -(으) ㄹ 텐데---х л байхдаа -지 않을래요?---л биз дээ? -는 것이다---х нь -얼마나-(으)ㄴ/는지 모르다---хичнээн ын/ийн мэдэхгүй -군요---х чинь -아/어 보이다---ж харахад/үзхэд -던---ж/ч байсан/ сан4 -아/어/도 되다/좋다---ж болно/дуртай/ч болно -아/어/여도 되다?-болох уу?/асуутийн тэмдэггүй бол/ ж болно -(으)면 안 되다---л болхгүй -(이)라고 하다---гэдэг -잖아요---ш дээ -는 셈 치고---сан4 гээд/ санд4 /хууртсан гэж бодоод-손는 셈치고 / -아/어지다---гд -다면서요?---гэсэн хэрнээ юу? гэсэн биздээ? -гэчихээд? " -도록-(으) 세요---аар4-рай4/ вий-рай4 -기 바라다---хүсэх,эрмэлзэх,/-маар байх -(으) ㄴ 지~(이/가) 되다---ж болх -하도-아서/어서---ч-аас4 -(이)나---л,юмуу -어디나,언제나,누구나,무엇이나---хаана ч, хэзээ ч, хэнд ч, юу ч -는 데(에)~이/가 들다---нь д/т-орох -는 길(에)---ж байх замдаа/х замдаа -았/었어야 했는데---сан4 л даа -기는 틀렸다---х нь буруудах, буруу болх,алдах, алдаа болх -다가는 "..." -ж байгаа бол " -는 동안---х туршид, х хугцаанд,зуур,хооронд,х байхад -(으) 면-(으) ㄹ수록---вал4,бал4 -ж тусм -는지 알다/모르다---ын,ийн,ыг,ийн мэдэх -게 하다---лга4/га4/уу2/аа4 -게-тай4,аар4,/тэмдэг нэрийн хойно залгагдаж дайвар үгийг бий болгон -(으)ㄹ 뻔하다'..." шахлаа, шахсан "(‐х дөхөх, ‐х шахах -(으) 수 있을지 걱정이다---х болуу гээд санаа зовох -다/냐/라/자고 하다---цгаая4/цгаан4/аарай4/сан4 -곤 하다---даг4 байсан -지 않으면 안 되다---гүй бол болхгүй -는 대신에---ийн,ын оронд -(으)ㄴ/는 편이다---нь тал -(으)ㄹ 지 모르겠다---ын,ийн мэдэхгүй/ж магдаггүй -아/어야 할 텐데---х л байхдаа -거나---юмуу/ч/ ч-ч -기는 하지만---нь боловч/х нь хийдэг боловч -(으)ㄹ 만하다---ж болх -대/냬/래/재요---на4 -는 모양이다---юм шиг байна/бололтой -에 비해서---тай4-харьцуулахд -ㄴ/는 다고 하다-гэж байна/байх -왜냐하면-яагаад гэвэл -다는/라는 뜻/의미-сан даа4, утга -아/어야지다-х болно,на4 -답다-л байна,гэхэд,шиг л байна -기는 하다-нь даг4 л даа4 -(으) 시겠어요-сан4/хүндэтгэл/ -다지요/라지요?-сан4/уу4?

   

  ?

       Радио Нийтлэл