download (15).jpg

    Өмнөд Солонгос улсын 19 дэхь удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн дунд зохион байгуулагдсан хоёр дахь удаагийн телевизийн мэтгэлцээн өчигдөр орой зохион байгуулагджээ.

    Уг мэтгэлцээнд Их Хуралд суудалтай таван намаас нэр дэвшсэн хүмүүс оролцсон ба мэтгэлцээнийг Солонгосын үндэсний KBS1 телевизээр шууд дамжуулсан байна.

    Тэгвэл нэр дэвшигчдийн рейтингийн судалгааг явуулж байгаа судалгааны байгууллагуудын судалгааны хариуг харвал нэр дэвшигчдийн рейтингийн үзүүлэлт, тухайн нэр дэвшигч мэтгэлцээнд хэрхэн оролцсон байдлаас шууд шалтгаалж байна хэмээн мэдээлэлжээ.

    Тухайлбал нэр дэвшигч Мүн Че Ын-ийн рейтинг нь сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа эхлэхээс өмнө бусад нэр дэвшигчдээс даруй 20%-иар илүү байсан байна.

    Гэвч түүний рейтинг телевизийн анхны мэтгэлцээний дараа 10%-иар, харин өчигдөр зохион байгуулагдсан хоёр дахь удаагийн мэтгэлцээний дараа 3,5%-иар буурчээ. Ингэснээр тэрээр хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч болох нэр дэвшшгч Ан Чол Сү-гээс ердөө 6,5%-ийн илүү рейтингтэй болсон байна.

    Өнөөгийн байдлаар нэр дэвшигч Мүн Че 40,9%, нэр дэвшигч Ан Чол Сү 34.3%-ийн рейтингтэй байгаа бол бусад гурван нэр дэвшигч9,5-1,0%-ийн рейтингтэй байгаа ажээ.