201707160047389631340_20170716004818_01_20170716004900539.jpg

 

 

201707160047389631340_20170716004818_01_20170716004900539.jpg

 

   Өмнөд Солонгос улс нь 2018 оны хөдөлмөрийн хөлсний нэг цагийн доод хэмжээг 7530 вон болгож нэмэгдүүлжээ.

   Энэ нь өмнөх жилтэй харьцуулвал 14,6 хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

   Уг хуулийн дагуу  ажлын 5 өдөртэй,  209 цаг ажилладаг аж ахуйн нэгжийн нэг  ажилчны 1 сарын цалин нь 1.573,770 вон болох ажээ.

    Ажлын хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэхээр хуралдсан хуралдаанаар Солонгос улсын Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагаас нэг цагийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 10.000 вон болгож  54,6 %-иар өсгөх санал тавьсан боловч , Ажил Олгогчдын Нэгдсэн холбооноос  6.625 вон болгож 2,4 % өсгөх санал тавьсан юм байна.

     Гэвч талуудын тавьсан саналыг үндэслэж Өмнөд Солонгос улсын Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоох ерөнхий хорооноос хөдөлмөрийн хөлсний нэг цагийн доод хэмжээг 7530 вон болгохоор шийдвэрлэжээ.

      Дашрамд хэлэхэд энэ онд 6.470 вон байгаа цалин хөлсний доод хэмжээг 2020 гэхэд 10.000 вон болгож өсгөх бодлогыг Солонгосын засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд энэ жишгээр бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг жил бүр 15,6 хувиар нэмэгдүүлж,  цаашдаа 2018 онд 7.481 вон, 2019 онд 8.649 вон,  2020 он гэхэд 10.000 вон болго зорилго тавьсан байна.

 

 
profile