• Шударга Нийгмийн Төлөө Хамтдаа Онлайн Цуврал - Монголын Залуучуудын Холбоо
  • jiriin
    2016.06.21 13:30:00 117
  • АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр Монгол улсад Азийн сангийн хэрэгжүүлж буй Ил тод байдал, сайн засаглалыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд иргэнийн нийгмийн байгууллагууд нэгдэн Ил Тод Байдлыг Дэмжих Түншлэлийг байгуулсан бөгөөд энэхүү онлайн цуврал бичлэгээр түншлэлийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах зорилготой.

Коммент 0 ...

Use WYSIWYG
file Jun.22
file Jun.21
file Jun.21
file Jun.21
file Jun.21
file Jun.21
file Jun.21
tag