Untitled.jpg

 

Агуу их эрдэмтэн Альберт Эйнштейний физикийн ертөнцийг асар ихээр өөрчилсөн орон зай ба цаг хугацааны ойлголт өнөөг хэр нь хүн төрөлхтөний ирээдүйг өөрчлөх хүчин зүйл бүхий шинжилгээ судалгааны гол сэдэв болсоор ирсэн юм. 100 гаруй жилийн өмнө суут эрдэмтний дэвшүүлж гаргасан физикийн онолуудыг орчин үеийн техник технологийн тусламжтайгаар эрдэмтэд баталж эхэллээ.