Компьютерынхоо ажиллаж байгаа байдал болон үзүүлэлтийг үзэх

0

Компьютерынхоо ажиллаж байгаа байдал болон үзүүлэлтийг үзэх

Өөрийн компьютерын үзүүлэлтүүд болон залгаатай байгаа төхөөрөмжүүдийн үзүлэлтийг харах хэрэгтэй байвал “Speccy”  програмыг ашиглана уу. Энэ програм нь өөрт залгаатай байгаа төхөөрөмжийн одоо ажиллаж байгаа байдал, хэр халж байгаа, үзүүлэлтийг ойлгомжтой харуулах болно. Piriform_Speccy.png

 

ТАТАХ