Видеог аудио болгон хувиргаарай

0

Видеог аудио болгон хувиргаарай

Зарим нэг тохиолдолд бүтэн видеоны зөвхөн аудио хэсгийг нь авч үлдээд бусдыг нь ашиглахгүй байх хэрэгцээ гардаг байх. Тэгвэл аливаа видео файлын зөвхөн аудиог нь авч үлдэн хувиргах үнэгүй Free Video to Audio Converter ийг танилцуулж байна. AVI, MPEG, WMV, MP4, VOB өргөтгөлтэй видео файлуудаас аудио болгон хувиргах болно

 

 

ТАТАХ