Teracopy Файл хуулалтыг хурдасгах програм.

0

Teracopy Файл хуулалтыг хурдасгах програм.

Файл хуулалтыг хурдасгах програм. Windows дээр сууж ажилна. Энэхүү програмыг суулгаснаар таны компьютерийн copy , cut хуулалтын хурд мэдэгдэхүйц нэмэгдэх болно. 

teracopy_compact.png

 

ТАТАХ