Movie maker программ

0

Movie maker программ

СЭДЭВ: Movie maker программ
Хичээлийн агуулга
Ø  Movie maker программын  тухай
Ø  Movie maker программын  цонх  болон цэснүүд
Ø  Movie maker программын  алхамууд
Movie maker программ нь жижиг хэмжээний видео бэлтгэх авсаархан программ юм.Энэхүү програм нь видео бичлэг,зураг,дуу зэргийг эвлүүлж,хөдөлгөөнт дүрстэй,дуу тайлбартай сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсоруулахад тохиромжтой программ юм.Хэрэглэхэд хялбар, ойлгомжтой. Татсан видео, зураг, аудио зэргийг нэгтгэн өөрийн хүссэн жижиг хэмжээний киног бэлдэж болох юм.Мөн movie maker програм дээр дуртай зургаа,дуу бичлэгээ хийж болдог нь онцлогтой юм.
Уг программыг Start-All Programs-Windows Movie Maker командаар ажиллуулна
Movie maker программын цэс
Import – Энэ нь зураг болон видео гаднаас оруулна.
digital video camera- дижитал аппаратнаас болон камернаас оруулах
From  Videos -видео оруулах
Pictures -зураг оруулах
Audio or music– дуу оруулах Зураг оруулахдаа  (import-pictures- import) зургаа оруулсаны дараа  доод зургийн тайлбайд чирч авчирч тавина.
Edit– Засварлах Imported media
Effects -эффект оруулах
Transitions– хөдөлгөөн оруулах
Titles and credits -эхлэл ба төгсгөл хийх
Эффектийн талбар эффект оруулахдаа зурагныхаа баруун доод буланд чирч авчирч тавина.  
Transitions- хөдөлгөөн оруулах хөдөлгөөн оруулахдаа зургийн хажуугийн талбар дээр авчирч тавина.
Titles and credits -эхлэл ба төгсгөл хийх
Эхлүүлэх Төгсгөх
Publish to
This computer
DVD
Recordable CD
E-mail
Digital video camera
MOVIE MAKER программын цонхны бүтэц
MOVIE MAKER программын цонхны бүтэц  /Windows Vista/ Видео хийхэд Видеог оруулах зураг, дуу, видеоны харах, цуглуулга харагдах талбар, Видео эвлүүлэг хийх талбар, хадгалах талбар  гэсэн  хэсгүүдэд  хуваагдана.  
Кадр засварлах хэсэг
А. Кадр тус бүрийн эффект оруулах
Б. Кадраас кадрт шилжих эффект оруулах В. Кадрт ямар нэгэн тайлбар
     оруулах
Movie maker программын алхамууд
Алхам 1. MovieMaker программыг ажиллуулах
Алхам 2. Сэдэвт хамаарах зураг, дууны цуглуулгыг бүрдүүлэх
Алхам 3. Make titles or credits-г сонгон нүүр Make titles or credits-г кадрыг хийцгээе. сонго Credits at the end-г сонго Эргэх 4 улирал текстийг оруул/word file-с хуул/ – Animation-г video top-р сонго – Add Title
Цуглуулга дахь aa01-dd05 зургуудыг  оруулах
Алхам 4. Video-ны зургуудыг оруулж сонгоно. Сонгосон зургуудыг видео эвлүүлэг талбарт хулганаар чирээд оруулна.
 Алхам 5. Улирал бүрийн өмнө харгалзах текст оруулна. Эвлүүлэг талбар дахь аа01 кадрыг сонгох.  Titles and credits coнго Title before the selected clip Текстээ оруулах.  
Алхам 6. аа01 зураг дээр гүйдэг текст оруулна.  Эвлүүлгэ талбар дахь аа01 кадрыг сонгоод Titles Title overlay on the selected and credits coнго clip сонгож текстээ оруулна.
Changethe title animation14.-ыг сонгоно. Ticker Tape хөдөлгөөнийг coнго Add Title-г сонгоно. Видеогоо тоглуулаад үзээрэй
Алхам 7. Алхам 6-г cc02-cc04 зэрэг сонгон гүйцэтгэ (Текст нь Ай даа намар…, хөдөлгөөн нь Typewriter)
Алхам 8. Effects-г ашиглаад хэд хэдэн кадрт хөдөлгөөн оруулъя. Effects-г сонго Effects оруулах кадрлуу чирээд оруулна.  
Алхам 9. Transitions-г ашиглаад хэд хэдэн кадрын хооронд холболт хийе. Transitions –г сонго – Transitions оруулах кадрлуу чирээд оруулна.
Алхам 10. Эцэст нь дууны файлуудыг оруулвал видео бэлэн болно.
Алхам 11. Файлаа кино болгон хадгална.
Timeline– Бүтээж буй кинонд Бүтээж буй киноны үйл явцыг харах орж буй зураг, дуу гэх Timeline, Storyboard гэсэн хоѐр горим байдаг. Эдгээрийг агуулсан кадр бүр хэдэн мин (сек) тоглуулах вэ гэдгийг тохируулах горим. Storyboard– Кадр бүрийн эффект, кадраас кадрт шилжих хөдөлгөөн (эффект)-ийг харуулах горим.
Видео хадгалах Бүгдээрээ бүтээсэн киногоо өөрийн компьютерт хадгална.
Өөрийн дуу хоолойг оруулах. Энэхүү програмыг ашиглан видео бүтээхдээ бэлэн зураг, дуу, хөгжим оруулахаас гадна кино бүтээгчийн амьд дуу хоолойны бичлэгийг оруулж болно. Үүний тулд Tools>Narrate Timeline командыг сонгох ба түүнд харгалзах харилцах цонх гарна.
Энэ цонхонд:• Start Narration – Бичлэгийг эхлүүлэх• Stop Narration – Бичлэгийг зогсоох• Input Level – Дууны түвшин• Close – Харилцах цонхыг хаах гэсэн процессийн товчлуурууд байна.
Өөрийн дуу хоолойг оруулах Дуун файл нь duu.wma нэртэйгээр Videos хавтасны Narration дэд хавтасд үүснэ. Duu.wma файл нь 246 kb хэмжээтэй, 28 cек-ын бичлэг болох нь дараах цонхноос харагдаж байна.
 
 
Батлав. Тэнхмийн эхлэгч                                                                Магистр Г.Олзбаяр
ЛЕКЦ 8
СЭДЭВ: компьютерийн сүлжээ, Интернет хэрэглээ
 
Хичээлийн агуулга
Ø  Компьютерийн сүлжээ  болон  дотоод  сүлжээнд  ажиллах
Ø  Интернет хэрэглээ, e-mail хаяг нээх,  ашиглах
Компьютерийн сүлжээ
Компьютерт оролтын төхөөрөмжүүдээр дамжуулан мэдээлэл оруулж болохоос гадна нэг компьютерт байгаа мэдээллийг нөгөө компьютерт сүлжээгээр дамжуулан мэдээлэл оруулж болно.
Хоёр ба түүнээс дээш компьютерийг хооронд нь мэдээлэл дамжуулах сувгаар холбон компьютерийн сүлжээг үүсгэнэ. Нэг юмуу нэг ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагуудын цөөн тооны компьютерийг хооронд нь холбон мэдээлэл солилцож байгааг дотоод сүлжээ гэнэ.
Дотоод сүлжээг ихэвчлэн өөр хоорондоо 1 км-ээс ихгүй радиуст байгаа компьютерүүдийг холбон үүсгэнэ. Сүлжээнд холбогдсон компьютерүүд богино хугацаанд мэдээлэл солилцоод зогсохгүй, компьютерийн техникийн нөөцийг
хамтран ашиглах бололцоог хэрэглэгчдэд олгоно. Жишээ нь сүлжээний хэвлэх төхөөрөмж, сканнер, интернэтийн сүлжээг ашиглаж болно. Дотоод сүлжээнд холбогдсон компьютерүүдийн сүлжээний үйлчилгээг хангаж өгөх үүрэг бүхий толгой компьютер (сервер) байх шаардлагатай. Энэ компьютер сүлжээний програм хангамжтай байна. Сүлжээний үндсэн програм хангамж нь сүлжээний үйлдлийн систем байдаг. Энэ үйлдлийн систем сүлжээнд холбогдсон компьютерүүд, техникийн нөөцийг хамтран ашиглахад чиглэгдэнэ.
Компьютерийн гадаад сүлжээ нь олон тооны дотоод сүлжээнүүд, дотоод сүлжээнд холбогдоогүй компьютерүүдийг оролцуулан холболтын хүрээ нь хязгаарлагдаагүй бүс нутгийн ба улс хоорондын, дэлхий нийтийн шинжтэй байгуулагдана.  Гадаад сүлжээг телефон утасны сүлжээтэй адилтган ойлгож болно. Гадаад сүлжээг салбарын (Боловсролын салбарын, төрийн байгууллагын, банк санхүүгийн), бүс нутгийн (Монгол улсын, Азийн), дэлхий нийтийн (интернэт) хэлбэрээр үүсгэдэг, хамгийн олон хэрэглэгчийг хамарсан сүлжээ нь интернэт болоод байна.
Интернэтийг мэдээллийн өргөн чөлөө, кибернетикийн огторгуй ч гэж нэрлэдэг. Интернэтийг бүхэлд нь өмчилдөг, хянадаг улс орон, байгууллага байхгүй. Интернэтэд холбогдсон улс орон, байгууллага бүр өөр өөрийнхөө сүлжээг хариуцдаг. Интернэтэд сонирхолтой олон төрлийн мэдээлэл байх бөгөөд
ихэвчлэн үнэгүй байна. Интернэтээр дамжин хормын төдийд дэлхий аль ч хэсэгт хүрнэ. Интернэт нь төр засгийн, боловсролын, шинжлэх ухааны, бизнесийн, олон нийтийн байгууллагын сүлжээнээс бүрдэнэ.
Интернэтэд холбогдсон нэг компьютерээс илгээсэн мэдээлэл нөгөө компьютерт танигддаг байх хэрэгтэй. Ийм учраас нэг л дүрмээр мэдээлэл дамжуулах үйл ажиллагааг явуулах хэрэгтэй болно.
Ийм дүрмийг Протокол гэж нэрлэнэ. TCP/IP протоколыг ихэвчлэн хэрэглэнэ. TCP/IP протоколоор интернэтээр мэдээллийг дамжуулахдаа багц хэмээн нэрлэгдэх жижиг хэсгүүдэд хуваан хэсэг тус бүр нь зорьсон газартаа өөрийн замаар явж хүрээд, хүрсэн хойноо багцууд нэгдэн мэдээллийг бүрдүүлнэ.
Компьютерийн сүлжээ гэдэг нь холболтын сувгуудыг ашиглан холбогдсон компьютер, бусад төхөөрөмжүүдийн цогц юм. Компьютерийн сүлжээний ачаар хоорондоо холбогдсон төхөөрөмжүүд нь нөөц баялаг, мэдээллийг хамтран хэрэглэж болдог.
Сүлжээ нь дараах үүргүүдтэй:
  • Харилцаа холбоог бий болгох. Сүлжээг ашиглан хүмүүс нь и-мэйл, мессенжэр, чаат өрөө, телефон, видео телефон яриа, видео хурал зэргийн хэрэгслүүдээр бие биентэйгээ үр ашигтайгаар, хялбараар харилцаж болно.
  • Техник хангамжийг хамтарч хэрэглэх. Сүлжээнд хамрагдах компьютер бүр нь тус сүлжээнд холбоотой техник хангамжийг хэрэглэх боломжтой. Жишээлбэл, хамт хэрэглэх байдлаар тохируулсан принтерээр документ хэвлэх.
  • Файл, өгөгдөл, мэдээллийг хамтарч хэрэглэх (шэйр). Сүлжээний орчинд баталгаажуулсан хэрэглэгч нь тус сүлжээний бусад компьютерүүд дахь өгөгдөл, мэдээлэлд хандах боломжтой. Хамт хэрэглэх байдлаар тохируулсан хадгалах төхөөрөмжүүд дээрх өгөгдөл, мэдээлэлд хандах явдал нь олон сүлжээний чухал онцлог болдог.
  • Програм хангамжийг хамтарч хэрэглэх. Сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчид нь холын зайд орших компьютерүүд дээр програм ажиллуулах боломжтой.
  • Мэдээллийг хадгалах.
  • Аюулгүй байдал.
  • Хурд.

Интернет, түүний хэрэглээ

Интернет нь асар их мэдээлэл агуулахаас гадна тулгарсан асуудлыг хамгийн бага зардлаар хурдан шуурхай шийдвэрлэж өгдөг технологи гэдэгт гол агуулга нь оршдог. Интернет нь дэлхийн ихэнх улс орныг холбосон олон сая компьютерийн сүлжээ ба энд байгаа асар их мэдээллийн санг тодорхойлсон нэр юм.  Интернет нь компьютерийн сүлжээний алсын зайн холболтод хамрагдана.
Интернет нь бүх дэлхийн сүлжээнүүдийн сүлжээ, хамтын харилцан холбоо, мэдээлэл дамжуулах асар их баялаг, нөөц боломжууд, компьютерүүдийн холболт юм.
Интернетэд өгөгдөл  дамжихдаа тухайн агшинд боломжтой байгаа ямар нэг сувгаар дамжина. Зөвхөн энэ сувгаар гэсэн хязгаарлалтгүй. Үүний гол утга нь өгөгдөл нь аяллынхаа алхам бүрт өөрийн явах замыг динамикаар тодорхойлж байдаг гэсэн үг. Хэрэв аль нэгэн замд асуудалтай байвал өөр замыг хайж олдог.
1980 онд бидний мэдэх интернет төржээ. Анхандаа түүнд судлаачид, засгийн газрын нэлээд хэдэн зуун компьютер байлаа. 1986 онд анхны нийтийн хандалтат сервер сүлжээнд тавигдсан. 1988 онд 50.000 илүү комьпютерүүд холбогдсон байлаа. 1990 онд 300.000, 1997 оны байдлаар 10 сая-с илүү компьютер холбогдсон байна. Энд 40 сая орчим хэрэглэгч үйлчлүүлж байжээ. Энэ маягаар үргэлжилбэл 2001 онд дэлхий даяар бүгд холбогдоно гэж судлаачид үзэж байсан нь одоо биеллээ олж байна.
1980 оноос эхлэн олон улсын компьютерийн сүлжээнүүдийн харилцаа холбоог “Интернет” гэсэн нэр томъёогоор тодорхойлох болжээ. Харин одоо интернет эзэмшигч нь (Host), Өртөө (Router), Үйлчлүүлэгч (Client) , Холболт (Connection) гэсэн хэсгүүдээс тогтсон нарийн систем юм.
Router гэдэг нь интернетийн гол зангилаа цэгүүд дээр байрлуулсан тусгай төхөөрөмж юм. Олон зуун замын уулзвар дээр байрласан өртөөтэй нэгэн адил ажилладаг болохоор өртөө гэж нэрлэж болох юм. Router нь компьютерээр дамжуулж байгаа илгээмжээс очих хаягийг уншаад зөв чиглэл рүү нь цааш дамжуулах үүрэгтэй байдаг. Зарим үед таны илгээмж хэд хэдэн өртөөгөөр дамжиж байж очих газартаа хүрдэг юм.
 
Connection нь Нэг хэрэглэгчийг нөгөө хэрэгчлэгчтэй хэрхэн холбож байгааг тодорхойлсон нэр томъёо юм. Энгийн хэрэглэгчийн хувьд найдвартай сайн холбоо байдаг гэдгийг мэдэх нь хангалттай юм.
Интернетэд 1990-ээд он хүртэл үндсэндээ текст мэдээллийг хадгалдаг, дамжуулдаг систем байсан. Компьютерийн техникт график, зурган мэдээлэл дүрсэлж боловсруулах чадвар сайжирсантай уялдан интернетэд график, зурган мэдээлэл оруулах хэрэгцээ шаардлага гарсан байна. Үүний улмаас янз бүрийн зураг текст холилдсон баримт бичгийг гипер текст гэж нэрлээд ийм гипер текстийг файлд график хэлбэртэй хадгалах, түүнийг интернетээр дамжуулах, компьютер дээр үзэж харах, програмын хэрэгсэл зохион хэрэглэх болсон байна. Энэ хэрэгслийг HTML гэж товчлон нэрлэдэг. Гипер текст дамжуулах механизмийг World Wide Web гэх буюу товчоор WEB гэж нэрлэдэг. Web гэдэг нь аалзны шүлс гэсэн үг бөгөөд World Wide Web нь дэлхийг хэрсэн аалзны шүлс гэсэн утгатай болох ба энэ нь интернетийн сүлжээ бүх дэлхийг хамарсан том сүлжээ гэдэгтэй дүйц нэг болох юм. Интернетэд байгаа бие даасан шинжтэй өгөгдөл мэдээллийг Вэб сайт (web site-вэб дахь байрлал) гэж нэрлэдэг. Нэг вэб сайт нь ямар нэг хувь хүний оруулсан ганц HTML файл байхаас эхлээд ямар нэг компани эсвэл сургуулийн интернетэд оруулж тавьсан олон зуун файл байж болдог. Вэб сайт бүр URL (universal Resource Locator-эх сурвалжийн универсаль байр заагч) гэж нэрлэдэг интернетийн хаягаар тодорхойлогддог. Жишээлбэл:
http ://www.yahoo.com
Байгууллага, хувь хүмүүс өөрсдийн вэб сайтыг хийгээд интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч компаниудаар дамжуулан интернетийн төв рүү холбогдож байрлуулалдаг.
Интернет дэх мэдээллийн хувьд Вэб сайт гэсэн нэр томьёоноос гадна вэб хуудас (web page) гэсэн нэр томъёог хэрэглэдэг. HTML гипер текст бэлтгэх хэл дээр бичсэн компьютерийн файлыг вэб хуудас гэнэ. Вэб хуудсыг бидний мэддэг ердийн хэвлэсэн хэвлэсэн бичиг баримтын хуудастай адилтгаж болохгүй. Вэб хуудас ямар ч хэмжээтэй байж болох боловч практикт ихэнх хүмүүс энэ хэмжээг 800 багана, 400 мөрөөр тогтоож хэрэглэдэг. Эндээс аливаа Вэб сайт нь вэб хуудаснаас бүтсэн байдаг гэж ойлгож болно. Интернетийн хэмжээг тодорхойлоход их хэцүү. Хэмжээ нь үргэлж өөрчлөгдөж байдаг. Өөрөөр хэлбэл өдөр бүр шинэ хүмүүс, шинэ систем нэмэгдэж байдаг. Харин одоо интернетийн хэмжээг тодорхойлоход хэцүү болжээ. Өдөрт вэб сайт, үйлчилгээний байгууллага, хэрэглэгч шинээр хэдэн зуугаараа нэмэгдэж байна.
Интернет үйлчилгээ
Интернетээс та хүссэн үйлчилгээгээ авч болохоор болжээ. Гэртээ сууж байгаад л ажилаа хийнэ, хоол унд хувцас хунараа захиалж авчруулна. Компьютераараа аль ч тивийн дурын улсад байгаа найз нөхөд, ах дүү, амраг садантайгаа утсаар ярьж болно. Цахилгаан шуудан ашиглаж хормын дотор найз нөхөдтэйгээ харьцаж чадна. Бүүр цаашилбал заяаны ханиа ч олж болох юм. Интернетээс хүссэн мэдээллээ олж авах боломжтой.
Интернетэд дараах үйлчилгээнүүд байна.
1. И-мэйл буюу электрон шуудан (e-mail)
2. Чат (chat)
3. Интернет худалдаа
4. Хайлт хийх
5. Интернетээс файл татаж авах
6. Зар сурталчилгаа
7. Танилцуулга
8. Бүртгэл
9. Мэдээлийн сан
И-мэйл буюу электрон шуудан систем нь Интернетийн хамгийн өргөн тархсан үйлчилгээний нэг бөгөөд и-мэйлийн хаягаар дэлхийн аль ч өнцөг булан бүрээс өөр хоорондоо захидлаар харилцахын зэрэгцээ файл, мэдээлэл харилцан солилцож мөн зангилаа компьютертэй харицан бусад төрлийн үйлчилгээг авч болно. Өнөөдөр и-мэйлийн олон янзын програм хангамжууд байдаг. Зарим програмууд нь Интернетийн Вэб мэдээлэлтэй ажиллах үндсэн үүргийнхээ хажуугаар и-мэйлийн үйлчилгээг авах боломжтой байдаг.
 
 
 
 
 
Yahoo! Email
            Интернэт хэрэглэгчид хамгийн өргөн ашигладаг Yahoo! Mail үйлчилгээ, түүнд хэрхэн бүртгүүлж И-мэйл хаягтай болох вэ?.
 Yahoo! mail үйлчилгээ хэрэглэгчиддээ багтаамж хязгааргүй шуудангийн хайрцаг бүхий И-мэйл хаяг, Yahoo! Messenger, Yahoo! Chat, Yahoo Game center зэргийг ашиглах боломжийг олгодог. Yahoo! Mail үйлчилгээний илгээх файлын дээд хэмжээ нь 10 мегабайт байдаг бөгөөд Yahoo! Messenger илгээх файлын дээд хэмжээ нь 100 мегабайт байна.
Шинээр хэрэглэгч болоход доорх зөвлөгөөний дагуу бүртгүүлнэ. http://mail.yahoo.com хаягаар орж Sign Up товчлуурыг дарж бүртгэлээ эхэлнэ.
 Шинээр нээгдэх хуудаснаас дараах асуулт бүхий анкетыг бөглөнө.
            Yahoo! Registration -Бүртгүүлэх
            MY NAME Өөрийн нэр
            LAST NAME Эцэг/эх/-ийн нэр
            GENDER Хүйс Male- Эрэгтэй Female- Эмэгтэй
            BIRTHDAY Төрсөн cap, өдөр, жил
            I LIVE IN Оршин суугаа улс Mongolia ( Монгол улс) сонгоно
            POSTAL CODE 976 (Монгол)
            YAHOO ID AND EMAIL -Хэрэглэгчийн нэр буюу авах гэж буй И-мэйл хаяг
            PASSWORD И-мэйл шалгахдаа хэрэглэх нууц үг
 RE-TYPE PASSWORD Нууц үгээ дахин бичнэ
 ALTERNATE E-MAIL Өөр И-мэйл хаяг, энэ хаяг нь Yahoo! И-мэйлээс өөр хаяг байна.
 SECURITY QUESTION Нууц үгээ мартсан тохиолдолд асуух үгийг сонгох
 YOUR ANSWER Өмнөх асуултад хариулах хариулт
 TYPE THE CODE SHOWN Доор гарч ирсэн үгийг энэ талбарт бичиж оруулна
DO YOU AGREE Yahoo! Mail хэрэглэгчдэд олгож байгаа нөхцөлийг зөвшөөрч байна уу, хулганаар зүүн даралт хийж идэвхжүүлнэ.
 CREATE MY ACCOUNT товчлуурыг дарж бөглөсөн анкетаа илгээнэ.
 Хэрэв анкетаа буруу бөглөсөн бол буруу бөглөсөн асуулт нь улаан өнгөөр тэмдэглэгдэн гарна. Ингээд И-мэйл хаягтай болсон тохиолдолд http://mail. yahoo.com сайтад орж Yahoo! ID талбарт хэрэглэгчийн нэрийг, Password талбарт нууц үгээ бичээд Sign In товчлуурыг дарж өөрийн шуудангийн хайрцагт орж захиагаа шалгах болон шинээр захиа бичнэ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Батлав. Тэнхмийн эхлэгч                                                                Магистр Г.Олзбаяр
ЛЕКЦ 7
СЭДЭВ: Object  цэсний  командууд, тэдгээрийн  ашиглах
Хичээлийн агуулга
Ø  Object  цэсний  командуудын  үүрэг
Ø  Командуудыг  ашиглаж объектуудтай ажиллах
Object   цэсний  командуудын  тусламжтайгаар  объектуудын  байрлалыг  тодорхойлох, хэмжээ,  шинэ чанарыг  өөрчлөх,  нэгтгэх,  түгжих, сүүдэрлэх  зэрэг   үйлдлүүдийг  хийж  болдог.
Командуудын  үүрэг.
Transform командаар  объектуудын масштабыг өөрчлөх,  зөөх, эргүүлэх зэрэг  үйлдлийг  хийж  болно.
1.      Move – Объектыг  заагдсан  байрлалд  шилжүүлнэ. Обьектын  байрлалыг  х, у  тэнхлэгийн  дагуу  ямар  зайд  шүлжүүлэхийг  тодорхойлж өгнө.
2.      Scale –  Объектын  хэмжээг  өөрчлөнө.
3.      Rotate  – Объектыг  эргүүлнэ.
Arrange Объектуудын  байрлалын  дэс дарааллыг  зааж  өгнө.  
1.    Bring to front        Сонгосон объектыг хамгийн  нүүрэн  талд  байрлуулна.
2.    Bring forward      Сонгосон объектыг хамгийн  нүүрэн  талд  байрлуулна.
3.    Send backward  Сонгосон объектыг  урагшлуулна.
4.    Send to back     Сонгосон  объектыг  хамгийн  ард  байрлуулна.
5.     
Group   Объектуудыг  нэгтгэж  нэг   бүлэг  болгоно.
UnGroup   Объектуудыг  задлана.
Lock position  Объектыг  тухайн  байрлалд  түгжинэ.
UNLock position  Объектыг  тухайн  байрлал  түгжээнээс  чөлөөлнө.
Text  frame  options – Текстэн  объектын  шинж  чанарыг  тодорхойлно. Үүнд: текстийн  мужийн  хязгаарын хүрээнээс  текст  хүтэлх  зай  гэх мэт.
Drop Shadow – Объектын  сүүдэршилтийг тохируулна. Сүүдрийн  хэжээ, сүүдрийн  өнгө гэх мэт
Corner  effects – Объетын  өнцгийг эффектийг  тохируулна.
Display performance 
•      Optimized,
•      Typical,
•      High Quality  гэсэн гурван сонголтын нэгийг хийх нь зүйтэй.

Дээрх гурван боломж нь их хэмжээний файл дээр ажиллаж байх үед санах ойг үр бүтээлтэй ашиглахын тулд зургийн харагдах хэлбэрийг тодорхойлдог.

 

Эх сурвалж:http://erdene15.blogspot.com/2015/04/movie-maker.html