Maya for 30 days trail

Leave a Comment
19

Maya for 30 days trail

Maya_587300_i0.png

    “Мауа” нь кино үйлдвэрлэлийн салбар болон

    компьютер тоглоомны салбаруудад өргөн

     хэрэглэгддэг бөгөөд “Maya Embedded Language”

хэмээх өөрийн маш хүчирхэг программчлалын хэлтэй. “Мауа”-гийн хамгийн том давуу тал нь бүх юмыг бүх юмтай холбож чаддагт оршдог юм. “Wavefront” компаний “Visualizer”

хэмээх программ, “TDI” ( Thompson Digital Image ) компаний “Explore” ба “Alias’ PowerAnimator” зэрэг гурван программын нийлбэр нь “Мауа” юм байна.

 

ТАТАХ