Та youtube үзэж байхдаа "K" товчлуурыг ашигладаг уу.?

0

Та youtube үзэж байхдаа "K" товчлуурыг ашигладаг уу.?

youtube.jpg

 

Ихэнх хүмүүсийн мэдэхгүй нэг онцлог “Youtube”-д байдаг. Харин та үүнийг мэдэх үү.

Ихэнх видео тоглуулагч “Space” товчлуураар түр зогсдог. Харин “Youtube”-д Space товчийг дархад хуудасны доод хэсэгрүү үсэрдэг.

Youtube-хуудас дээр “Space” биш “K” товчыг дархад түр зогсдог.

Мөн “J” товчоор 10 сек өмнөх рүү харин “L” товчоор 10 сек дараах руу үсэрнэ.

Үүнээс гадна” <– ” товчлуураар 5 сек өмнөх харин ” –> ” товчлуураар 5 сек дараах руу шилжинэ.

Мөн 1 дээр дархад тухайн бичлэгийн 10ны 1-с үзүүлнэ 2 дээр дархад бичлэгийн 10ны 2-с үзүүлнэ гэх мэтчилэн

9 хүртэлх тоон дээр дархад тухайн бичлэгийн тус тусын хэсэгрүү нь шилжих боломжтой.