Аквариумаас эрх чөлөөтэй болсон яст мэлхий сарын дараа үхсэн байдалтай олджээ

0

Аквариумд үзүүлэнгийн зориулалттай амьдарч байсан яст мэлхийг өнгөрөгч 6-р сард далайд нь буцаан тавьжээ. Гэтэл сарын дараа уг яст мэлхий үхсэн байдалтай олдсон байна. Үхлийн шалтгааныг тодруулахын тулд Байгаль орчны үндэсний хүрээлэнгээс задлан хийсэн бөгөөд гэдэснээс нь крант холбох зориулалттай хаймран гуурс болон пластик хог хаягдлууд олджээ.

Одоогийн байдлаар хог хаягдал идсэнээс үхсэн яст мэлхийн тоо 20 гараад байгаа юм байна. Далайн загасчлалын байгууллагаас 5 жилд нэг удаа далай доторх хог хаягдлын судалгааг хийж байгаа ба 2018 оны байдлаар 145,000 мянган тонн хог хаягдлыг цэвэрлэсэн байна. Үүнээс далайн өвс болон мод 60,000 тонныг эзэлж байгаа бол үлдсэн 85,000 тонн нь пластик хог хаягдал бүрдүүлж байгааг судалгаа харуулжээ.