Гадаад иргэд өдөрт 12 цаг ажиллаж байна

0

Гванжуд амьдарч ажиллаж байгаа гадаад иргэдээс ялгаварлан гадуурхагдах болон хүчирхийлэлд өртөж байсан тохиолдол байгаа эсэх талаар судалгаа авсан байна. Тус судалгааг өнгөрөгч 3-н сараас эхлүүлэн 12 сар хүртэл хийсэн ажээ. Уг судалгаанд 17 улсын 369 иргэн хамрагдсан байна. Судалгааны үр дүнд нийт хамрагдсан иргэдийн 54 хувь нь хүчирхийлэлд өртөж байсан бол 56 хувь нь ялгаварлан гадуурхагдаж байсан ажээ. Гванжу мужид одоогийн байдлаар 38,698 гадаад иргэн оршин сууж байгаагаас 15,000 нь хууль бусаар оршин сууж байгаа иргэд юм. Мөн гадаад иргэдийн 71% нь үйлдвэрт ажиллаж байгаа бол үйлчилгээний салбарт 6.8 %, газар тариалан 3.3%, загасчлалын салбарт 3.8% нь ажиллаж байгаа ажээ. Түүнчлэн иргэдийн 40.7% нь өдөрт 10 цаг ажиллаж байгаа бол 32.5% нь 8 цаг ажилласан бол 15.4% нь өдөрт 12 цаг, 7.3% нь 12 цагаас илүү цагаар ажиллаж байгаа юм.

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан