Олон удаагийн виз хүсэх иргэдийн хамрах хүрээ

0

A.     БНСУ-д зорчиж байсан иргэн

B.    Төрийн албан хаагч болон төрийн өмчит аж ахуй нэгжийн үндсэн ажилтан   (хэлтсийн даргаас дээш албан тушаалтан)

C.     БНСУ-руу тогтмол нислэг үйлддэг авиа компани, усан онгоцны компанийн үндсэн ажилтан (хэлтсийн даргаас дээш албан тушаалтан)

D.   10,000 ам доллар-оос дээш зээлийн эрхтэй олон улсад ашиглагддаг кредит карт эзэмшдэг, сүүлийн 3 сарын турш сарын дундаж хэрэглээ нь 2,000 ам доллар-оос дээш зарцуулалттай карт эзэмшигч (Бэлэн мөнгөний үйлчилгээ хамрагдахгүй)

E.    БНСУ-тай хамтран байгалийн баялаг, эрчим хүч олборлох, борлуулах зорилгоор аж ахуй нэгж байгуулах, БНСУ-ын төрийн болон төрийн өмчит          байгууллагын урилгаар хэлэлцээр хийх, гэрээ байгуулах зэрэг үйл ажиллагааны шугамаар зорчих иргэн

F.    БНСУ-ын иргэншилтэй болсон иргэний эцэг эх, хүүхэд, Монгол Улсад оршин сууж байгаа БНСУ-ын иргэний эхнэр/нөхөр, мөн хоёр улсад гэрлэлтээ батлуулаад 1 ба түүнээс дээш жил хууль ёсны дагуу амьдарч буй БНСУ-ын иргэний эхнэр/нөхрийн эцэг эх, насанд хүрээгүй хүүхэд (18-аас доош насны)

G.   ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй Эмч, Өмгөөлөгч, Их Сургуулийн багш зэрэг мэргэжлийн боловсон хүчин

H.    ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй Сэтгүүлч, Найруулагч, Редактор зэрэг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад 1 жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж байгаа иргэн

I.    1 жилийн турш төлсөн татварын хэмжээ нь 500 сая төгрөгөөс дээш байх эсвэл шилдэг татвар төлөгч 100 аж ахуйн нэгжид хэлтсийн дарга болон түүнээс дээш албан тушаалд 1 жилээс дээш хугацаагаар ажиллаж буй иргэн

J.    БНСУ-д бакалавраас дээш зэрэг хамгаалсан иргэн эсвэл бусад улсад магистраас дээш зэрэг хамгаалсан иргэн (Үүнд коллеж хамаарахгүй)

K.   Сүүлийн 6 сарын турш нийгмийн даатгалын дэвтэр дээр бичигдсэн сарын үндсэн цалин нь нийслэлийн ажиллагсдын сарын дундаж цалин(2018 оны 5 сарын байдлаар 1.1 сая төгрөг)-аас 2 дахин их, ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй иргэн

L.   ЭСЯ-ны холбогдох нөхцлийг хангаж буй олны танил соёл урлагийн зүтгэлтэн, тамирчин(Тухайн салбарт гавьяа зүтгэл гаргасан иргэн)

M.   500 сая төгрөгөөс дээш үнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө, санхүүгийн хөрөнгө (бэлэн мөнгө) зэрэг хувийн хөрөнгө эзэмшиж буй иргэн

N.   А-M нөхцлийг хангаж олон удаагийн виз авсан иргэний эхнэр/нөхөр, насанд хүрээгүй хүүхэд (18-аас доош насны)

O.    БНСУ-руу сүүлийн 2 жилийн дотор 4 ба түүнээс дээш, нийт 10-аас дээш (Сүүлийн хоёр жилд заавал нэг удаа зорчсон байх) зорчсон иргэн (байнгын зорчигч)

Анхааруулга: Виз мэдүүлэхээсээ өмнө заавал албан ёсны виз мэдүүлгийн газраас зөвлөгөө авна уу

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан