Өмнөд Солонгос улсын Их Хурлын гишүүн Ан Чол Сү хамгийн их эдд хөрөнгийг мэдүүлжэ

Leave a Comment
22

3253982_fPq.jpg

 

 

   Өмнөд Солонгос улсын Их Хурлын Ёс зүйн хорооноос тус улсын Их Хурлын гишүүдийн эд хөрөнгийн хэмжээнд хийсэн судалгааны хариуг өнөөдөр гаргажээ.

   Өнгөрсөн дөрвөн жилийн хугацаанд ажилласан Их Хурлын гишүүд дунджаар гурван тэрбум 223-н сая воны хөрөнгөтэй байсан байна.

    Энэ хугацаанд тэдгээр 290-н гишүүнээс 189-н гишүүний эд хөрөнгө нэмэгдсэн бол харин 101-н гишүүнийг багасчээ. 

    Хамгийн их хөрөнгөтэй гишүүн нь “Күкминиданг” намын дарга Ан Чол Сү бөгөөд тэрээр 162 тэрбум 927-н сая воны хөрөнгө мэдүүлсэн байна. 

    Харин хамгийн бага хөрөнгө мэдүүлсэн гишүүн нь Жин Син Ми бөгөөд түүний эд хөрөнгөний хэмжээ 1 тэрбум 700-н сая воноор буурч, тэрээр эдүгээ 1 тэрбум 418-н сая воны өртэй хэмээн мэдүүлсэн ажээ.

 

 

 

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан.