Өмнөд Солонгос улс тамхиы хайрцаган дээр заавал наах ёстой анхааруулах зураг, бичгийн загваруудыг баталжээ

Leave a Comment
25

145938702656fc7a92164d6.jpg

 

    Өмнөд Солонгос улсын Эрүүл мэндийн яам тус улсад худалдаалагдаж байгаа бүх төрлийн тамхины хайрцаган дээр наах ёстой анхааруулгын 10-н загварыг өнөөдөр баталжээ.

     Ингэснээр тамхи үйлдвэрлэгчид болон импортлогчид нь тухайн тамхийг татсанаас болж эрүүл мэндэд үүсэх хор уршгийн талаарх зураг, дүрс болон бичиг бүхий анхааруулгын бичгийг, тамхины хайрцагны нүүрэн болон ар талын талбайн хамгийн багадаа 50%-н хувьд нь байрлуулан наах юм байна.

    Мөн тамхин дээр наасан анхааруулгын бичгийг 18-н сар тутам өөр загвараар сольж байх ёстой ажээ.

    Өмнөд Солонгос улсын Эрүүл мэндийн яам нь тамхин дээр наах анхааруулгын загвар дизайныг иргэдээс санал асуулгаар авсан ба нийтдээ 800 гаруй хувилбар ирсэнээс, эдүгээ 10-н хувилбар сонгогдон батлагдсан ч оны сүүлд дахин найман ширхэг загварыг нэмж батлах юм байна.

    Тамхины хайрцган дээр анхааруулгын бичиг наах хууль энэ оны сүүлээс эхлэн хэрэгжих ажээ.

 

 

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан.

 

 

 

사진=연합뉴스

 

]

 

 

 

▲폐암 경고그림.[사진제공=복지부]

 

▲후두암 경고그림
 

 

 

▲뇌졸중 경고그림
 

 

 

▲심장질환 경고그림

 

 

▲간접흡연 어린이 피해 경고그림