Өмнөд Солонгос улсад эм худалддаг автомат машин бий болно

Leave a Comment
28

 

 

bb4a2a9dcb9847f3b8d52eaa0c50f0ff_s2W7yQvQf2mepKqBhxX.png

   Өмнөд Солонгос улсын Эрүүл мэндийн яам өнөөдөр тус улсад эм худалддаг автомамат машинууд бий болох тухай мэдээ мэдээлэлжээ.

    Гэхдээ тэдгээр автомат машин нь эмйн сангийн дэргэд байрлах ба эмийн сан хаалттай байх үед тухайн худалдан авагч нь автомат дотор байрлуулсан камер бүхий утсаар эмийн санчтай шууд холбогдож, эмийн жоргүй олгогддог эмнээс худалдан авч болох ажээ.

    Гэвч эм худалдах автомашт машин бий болгохыг зарим нэгэн эмийн санч нар эсэргүүцэж байгаа юм байна.

    Учир нь тэд хэлэхдээ “Эм бол бусад ундаа ус, чихэр зэрэг хүнсний зүйлээс огт өөр хэрэглээтэй бөгөөд хэдийгээр автоматаас эм худалдан авахдаа эмийн санчтай зөвлөлдөх боловч, түүний дараа гарах үр дагаврын хариуцлагыг хэн үүрэх нь тодорхоь бус байна гэж үзэж байгаагаа мэдэгдсэн байна. 

   

 

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан.