Өмнөд Солонгосын Их Хурлын гишүүдийн 16% нь цэргийн алба хаагаагүй ажээ

Leave a Comment
19

20160608000963_0_99_20160608115203.jpg

    Өмнөд Солонгосын 20 дахь удаагийн Их Хурал үйл ажиллагаагаа эхлээд 14 хонож байгаа билээ.

    Их Хурлын 300-н гишүүний 51 нь эмэгтэйчүүд байгаа бол 249 нь эрэгтэйчүүд ажээ.

    Гэвч тэдгээр эрэгтэй гишүүдийн 208 нь цэргийн алба хаасан бол үлсэн 41 нь буюу 16% нь цэргийн алба хаагаагүй юм байна.   

    Цэргийн алба хаагаагүй эрэгтэй гишүүдийн 19 нь өвчний учир, 3 нь цэргийн алба хаах нас хэтэрсэн, 1 нь ар гэрийн  шалтгаанаар албан ёсоор цэргийн албанаас чөлөөлөгдсөн бол 16 нь цэргийн дүйцүүлэх алба хаасан ажээ.

    Өмнөд Солонгос улсын Батлан Хамгаалах яам нь цэргийн албанаас чөлөөлөгдсөн эдгээр 41-н гишүүний чөлөөлөгдсөн шалтгаааныг олон нийтэд нээлттэй үзүүлэх юм байна.

  

 

 

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан.