Гадаадын иргэн харьяатын бүртгэлийн нэмэлт өөрчлөлт

Leave a Comment
17

Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа гадаад иргэд нь оршин суух хаягийн өөрчлөлтөө харьяа газрын хамгийн ойрхон дүүрэг , хорооны тамгын газартаа хийж болох боллоо.

Хууль зүйн яам нь Солонгост оршин суугч гадаад иргэдийн аж амьдралын тал дээрх хүндрэлийг багасгах зорилгоор「 Гадаадын иргэн харьяатын хууль болон 「 Солонгосын харьяат гадаад оршин суугчдад хамааралтай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг 2016. 9.30 наас эхлэн нэмж хэрэгжүүлэх боллоо.
Энэ тогтолцоог хэрэгжүүлж эхлэхтэй холбоотойгоор Гадаадын иргэн харьяатын газар болон хот дүүрэг хорооны газарт дараахи зүйлийг шийдвэрлүүлэх боломжтой боллоо. Үүнд
▲ Гадаад иргэний хаягийн өөрчлөлтийн шинэчилсэн бүртгэл
▲ Гадаад иргэншилтэй солонгос иргэний оршин суугаа газрын тодорхойлолт
▲Гадаад иргэний бүртгэлийн тодорхойлолт
▲Оршин суугаа газрын тодорхойлолт зэргийг дүүрэг хорооны газруудаас авах боломжтой боллоо. Хууль зүйн яам нь цаашдаа гадаадын иргэнд тулгамдсан асуудал хүндрэл зэргийг авч үзэн сайжруулж, гадаад дотоод иргэдийн хоорондын зохицон амьдрах бодлого нь үср үсрэнгүй хөгжилтэй БНСУ -г байгуулахад бүхий л хүч бололцоогоо дайчлан ажиллана гэдгээ хэллээ.