БНСУ шинэ Ерөнхийлөгчтэй болтол Ерөнхийлөгчийн үүргийг Хван Гюу Ан Ерөнхий сайд түр орлон гүйцэтгэхээр болж байна.

Leave a Comment
30

AKR20161209141400004_01_i_99_20161209164821.jpg

 

                 БНСУ-ын Ерөнхийлөгч Паг Гын Хег огцруулах санал хураалт Үндэсний Ассамблейн 299 гишүүний оролцоотойгоор 234 нь огцруулахыг дэмжсэн, 56 дэмжээгүй, хүчингүй 7, саналаа өгөөгүй 2 байдлаар шийдэгдлээ.

                 БНСУ-ын Үндсэн хуулийн 65 дугаар зүйлийн 2 дэх заалтын дагуу нийт 300 гишүүний 3-ны 2-оос дээш гишүүдийн саналыг үндэслэн шийдвэрдэлэг тул энэхүү шийдвэр нь хүчинтэйд тооцогдох болжээ.

                Санал хураалтыг өнөөдөр 15:20 цагт нууц санал хураалтаар явуулсан байна. БНСУ-ын Ерөнхийлөгч Паг Гын Хе Үндсэн хуулиар олгогдсон Төрийн тэргүүний эрхээ энэхүү шийдвэрийн хуулбарыг хүлээн авсан цагаас эхлүүлэн албан үүргээ гүйцэтгэх бололцоогүй болох аж. Иймд БНСУ шинэ Ерөнхийлөгчтэй болтол Ерөнхийлөгч үүргийг Хван Гюу Ан Ерөнхий сайд түр орлон гүйцэтгэхээр болж байна.

                БНСУ-ын Үндсэн хуулийн цэцийн хуралдаар уг шийдвэрийг Үндсэн хууль зөрчөөгүй гэж үзвэл Паг Гын Хе БНСУ-ын Ерөнхийлөгч албан ёсоор огцрох юм. БНСУ-ын Үндсэн хуулийн цэц нь Ерөнхийлөгчийг огцруулах шийдвэрийг хүлээн авснаас 180 хоног буюу 6 сарын дотор( ирэх оны 6 дугаар сарын 6-ны дотор) шийдвэрээ гаргах юм байна.

 

                                                                                                                 БНСУ-ын "Нэйвэр" мэдээллийн цахим хуудаснаас                                                                                                                  эмхэтгэн орчуулсан: Содномцогийн Сүх-Очир.
                                                                                                                                                      Нийслэл Улаанбаатар хот,

                                                                                                                              2016 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдөр.

                                                                                                                       https://www.facebook.com/sodnomtsog?fref=ts