Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад эмэгтэйчүүдийн эцэг, эхэд тус улсад оршин суух эрх олгохоор болжээ

Leave a Comment
31

 

 

182237_132907_4327.jpg

   БНСУын Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан ёсны сайтад мэдээлэлсэнээр тус улсын иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад эмэгтэйчүүдэд зориулсан хэд хэдэн журам 4-р сарын 1-нээс үйлчилж эхэлжээ.

   Тухайлбал Солонгос иргэнтэй гэр бүл болсон гадаад эмэгтэй 7 хүртэлх насны хүүхэдтэй бол тухайн эмэгтэйн эцэг, эхийг Өмнөд Солонгос улсад 4 жил 10 сар хүртэл хугацаатай оршин суух эрх олгох юм байна.

   Харин Солонгос иргэнтэй гэрлэлтээ цуцлуулсан өрх толгойлсон болон 3-аас дээш хүүхэдтэй гадаад эмэгтэйчүүдийн эцэг, эхийг хүүхдийн нас харгалзахгүйгээр тус улсад  оршин суух эрх олгох болжээ.

 

БНСУ-ын Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан ёсны вэб сайтаас орчуулав. Мандаа