Хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн маргаанд БНСУ-ын Дээд шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцжээ

Leave a Comment
32

Хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн маргаанд БНСУ-ын Дээд шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцжээ

800px-8507_KTX_shuttle_bus.jpg

   БНСУ-д ажиллах үед гарсан сул зогсолт нь ихэнхдээ тухайн албан газар, аж ахуйн нэгжийн дарга байгаа тохиолдолд ажлын цагаар авч үздэг ч ажилтан, ажил олгогчын зүгээс хамтын гэрээ хийхдээ ажилтаны ажлын цагийг долоо хоногт 52 цагаас илүүгүй байх Хөдөлмөрийн стандартын хуулийн заалтад хамтын гэрээгээр ажилласан бодит цагийг авч үзэх нь зүйтэй хэмээх шийдвэрийг өнөөдөр/2019.08.13/ тус улсын Дээд шүүхээс гаргажээ.

   БНСУ-ын КТХ shuttle bus компанийн жолооч “А” 2017 оны эхээр тус компанид ажиллаж эхэлсэн ба өдөрт 17 цаг жолоо барих шаардлага гардаг гэжээ. Тэрээр өдөрт 8.5 цагийн ажилтай гэж бодвол 7 хоногт 59.5 цаг ажиллаж байгаа нь тус улсын хуулийг зөрчиж байна хэмээн шүүхэд гомдол мэдүүлсэн байна.

   Анхан шатны шүүхээс “А”-гийн гомдлыг “Сул зогсолтын буюу хүлээлтийн цаг, бодит ажлын цагийг тогтоох боломжгүй” гэж үзэн тус компанийг гэм буруугүй хэмээн тогтоосон ч давж заалдах шатны шүүхээс ажилтан, ажил олгогчийн зүгээс хийсэн хамтын гэрээнд ажлын цагт сул зогсолтын цаг давхар орсон гэж үзэн тус компанийг буруутайд тооцжээ. Нэг үгээр хэлбэл ажилд ирсэн цагаас тарах цаг хүртэл бүгд ажлын цаг гэсэн үг гэж үзсэн байна.

 

   Харин дээд шүүхийн шүүгч “Ажлын цаг нь ажил олгогчийн хяналтан дор ажиллуулах цаг хугацаа буюу  ажлын цаг мөн” гээд “А нь сул зогсолтын цагаа давуу тал болгон чөлөөтэй ашиглан амарч байсан нь харагдаж байна” хэмээн  ажил олгогч компанийн талд гар өргөсөн байна. Мөн дээд шүүхээс “Зөвхөн цалингийн тодорхой тооцоонд заасан жишиг цагийг ажлын цаг” гэж тогтоосон ба Хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийг зөрчсөн эсэхийг “Хатуу хэмжих ёстой” гэсэн шийдвэр гаргажээ. 
   Гэвч жолооч “А” ажил хү
лээлгэсэн сул зогсолтын цагийг Хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн дагуу ажлын цагаар тооцон ажиллахгүй байна гэж эсэргүүцэж буйгаа мэдэгдээд байгаа ажээ. 

MYH20190813001300038_P1.jpg

WWW.MGLRADIO.COM 

 

Солонгос мэдээ булан