Ерөнхийлөгч Мүн Жэ Иний ургацын баярын бэлэг олонд ил болжээ

0

Ерөнхийлөгч Мүн Жэ Иний ургацын баярын бэлэг олонд ил болжээ

5d6fee5c3b0000e000cd1b84.jpg

 Өнөөдрөөс  эхлээд Солонгосын үндэсний ургацын баяр эхэлж байна. Үүнтэй холбогдуулан улс төр, нийгмийн зүтгэлтнүүд болон эмзэг бүлгийн нийт 14,000 иргэнд бэлэглэх Солонгос улсын ерөнхийлөгчийн ургацын баярын бэлэг олонд ил болжээ.

 

 Тус бэлгэнд нутаг бүрийн төлөөлөл болсон бүтээгдэхүүнүүд багтсан ба үүнд газрын тос, далайн байцаа, үхрийн мах, хүнсний ургамал зэрэг оржээ.

 

 

7230101b-83c0-4cd7-a409-407d8299def9.jpg

 Солонгос үндэсний ургацын баяр нь ургацаа гандуулахгүй сайн хурааснаа тэмдэглэдэг баяр бөгөөд Шиллагын үеэс эхлэн өнөөг хүртэл тэмдэглэж байгаа баяр юм.

                                                                   

 

                                                                  WWW.MGLRADIO.COM 

 

 

Солонгос мэдээ булан