Өмнөд Солонгосын компаниуд Хойд Солонгосчуудад улсад газар ашиглалтын төлбөр төлнө

Leave a Comment
13

20151224111344677726.jpg

    Хойд Солонгосын нутаг дэвсгэрт 2004 онд “Кесонгкунгданг” нэртэй үйлдвэрлэлийн чөлөөт бүс ашиглалтад орж, Өмнөд Солонгосын 200 гаруй компани салбар үйлдвэрээ нээж байсан юм.

    “Кесонгкунгданг” нь Өмнөд Солонгосын хилд ойрхон байрлах бөгөөд эдүгээ тус улсын 123-н үйлдвэрт Хойд Солонгосын 49-н мянган ажилчин ажиллаж байгаа бол Өмнөд Солонгосын 800 орчим ажилтан ажиллаж байна.

     Хойд Солонгос улс нь Өмнөд Солонгосын компаниудыг эхний 10-н жил газар ашиглалтын төлбөрөөс чөлөөлсөн байсан бол тэрхүү хугацаа 2015 оны 12-р сарын 31-нд дуусах ажээ.

     Үүнтэй холбогдуулан, Өмнөд Солонгосын компаниуд 2016 оны 1-р сараас эхлэн газар ашиглалтын төлбөр төлж эхлэх гэж байна.

     “Кесонгкунгданг” үйлдвэрлэлийн чөлөөт бүсийн 1 м² талбайг 64-н цент буюу дунджаар 750-н воноор үнэлэгдсэн ба Өмнөд Солонгосын компаниуд ашиглаж байгаа 836118 м² талбайн төлбөрт жил бүр дунджаар 535116-н доллар төлөх болжээ.

      Энэ нь тэдний Хятад болон Вьетнам улсуудад  байгуулсан үйлдвэрүүдийн газар ашиглалтын төлбөрт төлдөг төлбөрөөс харьцангуй хямд ба газар ашиглалтын төлбөр Хятадад 1 м² нь 1,6 доллар байдаг бол Вьетнамд 0,8 цент байдаг байна.

 

 

   

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан.