Өмнөд Солонгос улс Кесонгкунгдан үйлдвэрлэлийн бүсийг хангаж байсан цахилгаан хангамжийг зогсоожээ

Leave a Comment
21

 

20160212110006_gpjsaefl.jpg

    Өмнөд Солонгос улс Хойд Солонгос улсад байгуулсан Кесонгкунгдан үйлдвэрлэлийн бүсийг хангаж байсан цахилгаан хангамжийг 12-ны өдрөөс эхлэн бүрэн зогсоожээ.

    Өмнөд Солонгос Кесонгкунгдан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг цахилгаанаар 100% хангаж байсан юм.

    Үүний тулд 2005 онд Өмнөдөөс Хойд Солонгосыг чиглэсэн цахилгаан дамжуулах 48-н ширхэг өндөр хүчдэлийн шон татсаны 33 нь Өмнөдийн нутаг дэвсгэр дээр, харин 15 нь Хойд Солонгосын нутаг дэвсгэр дээр баригдсан ажээ.

     Цахилгаан дамжуулах шугамын урт нийтдээ 17 км ба нийт цахилгааны 95.3%-ийг үйлдвэрлэлд, 4.3%-ийг энгийн хэрэглээнд, 0.2%-ийг гудамжны гэрэлтүүлэгт тус тус зарцуулж байсан юм байна.

 

 

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан.