Архины хамааралтай 80 хүн мэргэжлийн сэтгэл зүйчээс зөвлөгөөг авлаа

Leave a Comment
436

Хууль зүй дотоод хэргийн яам, Монгол улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн захиалгаар архины хамааралтай хүмүүсийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтыг “Өөрчлөлтийн хөтөч донтолтоос эдгээх сургалт зөвлөгөөний институт” ТББ-аас зохион байгуулж байгаа билээ. Уг сургалт төлөвлөгөө ёсоор энэ сарын 16-ны өдөр “Согтуурах, мансуурах донтой өвчтөнг албадан эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх газар” явагдаж 80 хүн оролцож мэргэжлийн сэтгэл зүйч багш хичээл заасны дээр тус байгууллагын хуульч “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”-н талаар танилцуулав. Нэгдсэн лекц сонордуулсны дараагаар сэтгэл зүйн эмчилгээний түгээмэл арга болох дэмжих бүлгийн уулзалтыг туршлагатай сургагч багш нар хөтлөн явууллаа.