Сөүлийн иргэд цалингаа цуглуулаад ч амьдрах орон сууц худалдаж авахад 12 жил шаардагдана

0
419

Сөүл хотод амьдардаг өрх цалингаасаа нэг вон ч хэрэглэлгүй цуглуулан орон сууц худалдаж авахад бүтэн 12 жил түүнээс илүү хугацаа шаардагдана гэж судалгаагаар гарчээ.

Тус улсын Үндэсний Ассамблейн Хууль тогтоох байгууллагаас Добүроминжү намын Ян Гён Сүг гишүүнд гаргаж өгсөн материалаас харвал Сөүлд амьдардаг өрхийн жилийн дундаж орлоготой харьцуулсан орон сууцны үнийн харьцааг тодорхойлогч PIR нь өнгөрсөн жил 12.13 байгаа тооцоо гарч амьдрах орон сууц худалдаж авахад 12 түүнээс илүү жил шаардагдана гэсэн тооцоо гарсан байна.

Түүнчлэн 2017, 2018 оны  PIR нь 10.16 болон 10.18-тай байсан бөгөөд амьдрах орон сууцаа бэлдэх хугацаа уртсаж байгаа харагдаж байна.

Нийт улс орон даяарх орон сууцны үнийн PIR ч мөн 2017 онд 5.5, 2018 онд 5.58, 2019 онд 5.85 болж тасралтгүй өссөөр байна.

Эх сурвалж: https://darinvoice.net/

Сэтгэгдэл үлдээх