Байнгын оршин суух эрхээ авч чадаагүй гадаад иргэдийг тодорхой хугацаанд торгуулиас чөлөөллөө

0
154

Байнгын оршин суух эрхийн үнэмлэхээ дахин авах хугацаа нь хэтэрсэн боловч хүсэлт гаргах боломжгүй, гадаадын улс оронд байгаа гадаад иргэдийг тодорхой хугацааны туршид торгуулийн төлбөрөөс чөлөөлнө.

Тус улсын Хууль Зүйн Яамны Бодлогын газраас есдүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн Байнгын оршин суух эрх(F-5)-ийн визтэй гадаадын улс оронд оршин суугаа Ковид 19-ын улмаас байнгын оршин суух үнэмлэхээ дахин авах хугацаа нь хэтэрсэн гадаад иргэдийг тодорхой хугацаагаар торгуулиас чөлөөлөх болсон тухайгаа мэдэгджээ.

Үүнд 2008 оны есдүгээр сарын 20-ны өдрөөс өмнө байнгын оршин суух эрх авсан бөгөөд Ковид 19-ын улмаас байнгын оршин суух эрхийн үнэмлэхээ дахин авах хүсэлт гаргаж чадаагүй гадаад улсад оршин сууж байгаа гадаад иргэд хамрагдана.

Тус улсын хилээр дахин орж ирэх хугацааны 2 жил нь хэтрээд байнгын оршин суух эрхээ алдсан гадаад иргэд үүнд хамрагдахгүй юм байна.

Эх сурвалж: https://darinvoice.net/

Сэтгэгдэл үлдээх