Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэмэгджээ

0
101
2021 онд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэд болсон бэ?
БНСУ-д 2021 оны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 1.5 хувиар нэмэгдэж нэг цагийн хөдөлмөрийн хөлсний хамгийн доод хэмжээ 8,590воноос 8,720 вон болон нэмэгджээ. Харин нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний хамгийн доод хэмжээ 2020 онд 1,795,310 вон байсан бол 2021 онд 1,822,480 вон болон нэмэгдсэн байна.
Хэрэв тус хэмжээнээс доогуур цалинжуулсан тохиолдолд 3 ба түүнээс доош жилийн ял болон 20 сая воноос доош мөнгөн дүнгээр тухайн байгууллага торгуулна.
Эх сурвалж: Asian People Mongolia

Сэтгэгдэл үлдээх