Эмэгтэй цагаач ажилчдын 80% “Цалин хөлс, ажил мэргэжлийн байдлаас ялгаварлан гадуурхагддаг”

0
111

Судалгаанаас харахад Солонгосын төрийн байгууллагуудад ажилладаг цагаач эмэгтэйчүүдийн 10 хүний 8 нь цалин хөлс, ажил мэргэжлийн нөхцөл байдлаараа ялгаварлан гадуурхагдаж байна гэсэн дүгнэлт судалгаагаар гарчээ. .

Арванхоёрдугаар сарын 16-нд Цагаач ажилчдын итгэл найдварын төв, Олон соёлт гэр бүлийг дэмжих төв, Данури оператор төв, Гадаад иргэдэд зөвлөгөө өгөх төвд ажиллаж буй 403 цагаач эмэгтэйчүүдээс санал асуулга авсан бөгөөд тэдний 80.6% нь дээрх хариултыг өгчээ.

Ялгаварлан гадуурхалтын хувьд (олон хариулттай) цалин хамгийн их буюу 86.8% байсан бол албан тушаал ахих боломж 41.6%, ажил мэргэжил хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал 38.2% байсан байна.

Ажилдаа сэтгэл ханамжгүй байдаг хэмээх хариултыг нэг жил хүртэл хугацаагаар ажиллагсадын 23.1%, таван жилээс дээш ажиллагсадын 35.9% хувь өгчээ.

Эх сурвалж: https://darinvoice.net/

Сэтгэгдэл үлдээх