Ажил хөдөлмөр эрхэлж буй хүний тоо есөн сар дараалан буурчээ

0
183

Ковид 19-ын улмаас арван нэгдүгээр сарын байдлаар ажил хөдөлмөр эрхэлж буй хүний тоо өнгөрсөн оны энэ сартай харьцуулахад 273 мянгаар буурчээ.

Үндэсний статистикийн хорооноос арван хоёрдугаар сарын 16-нд гаргасан  арван нэгдүгээр сарын ажил эрхлэлтийн чиг хандлагаас харвал ажил эрхэлж буй хүмүүсийн тоо өнгөрсөн гуравдугаар сараас хойш есөн сарын турш буурсан байдалтай харагдаж байна.

Ажил эрхэлж буй хүмүүсийн тоо буурсан үзүүлэлтийг сар тус бүрээр харвал дөрөвдүгээр сард 476 мянга, тавдугаар сард 392 мянга, зургадугаар сард 352 мянга, долдугаар сард 277 мянга, наймдугаар сард 274 мянга, есдүгээр сард 392 мянга байгаа бөгөөд аравдугаар сард 421 мянган хүн зэргээр 9 сар дараалан буурсан үзүүлэлттэй байна.

Ийнхүү есөн сар дараалан ажил эрхлэлт буурсан нь санхүүгийн хямралын үе буюу 1998 оны нэгдүгээр сараас 1999 оны дөрөвдүгээр сар хүртэл 16 сар дараалан буурснаас хойших хамгийн урт хугацаа юм.

Эх сурвалж: https://darinvoice.net/

Сэтгэгдэл үлдээх