Гадаадын ажилчдыг нэг сарын дараа эргэн ирж дахин ажиллахыг зөвшөөрөхөөр болжээ

0
265

Гадаад ажилчдыг тус улсад дахин нэвтрэх хугацааг одоо хэрэгжүүлж буй гурван сараас нэг сар болгож богиносголоо.

Арван хоёрдугаар сарын 15-ны өдөр Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яамнаас тухайн өдөр болсон засгийн газрын хуралдаанаар ‘Гадаадын ажилчдын хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой хууль’ –нд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар болсон тухай танилцууллаа.

Одоо хэрэгжиж буй хуульд гадаадын ажилчид тус улсад ирснээс хойш дээд тал нь 4 жил 10 сар хүртэл хугацаагаар ажиллах боломжтой байгаа бөгөөд тухайн хугацаандаа нэг газарт л ажиллах тохиолдолд дахин ирж ажиллах тусгай зөвшөөрлийн дагуу эргэн ирж 4 жил 10 сар ажиллах бөгөөд нутаг буцсанаас хойш гурван сарын дараа эргэн ирэх боломжтой байгаа билээ.

Энэ удаагийн хуулийн шинэчлэлээр дахин ирж ажиллах тусгай зөвшөөрөл авсан гадаад ажилчны тус улсын хилээр эргэн орж ирэх хугацаанд өөрчлөлт оруулж нэг сар болгон богиносгожээ.

Мөн нэг газраа 4 жил 10 сарын хугацаанд ажилласан тохиолдолд хүлээн зөвшөөрч байсныг нэг салбарт болгон өөрчилж, ажлын байраа сольсон тохиолдолд хөдөлмөрийн яамнаас зөвшөөрсөн нөхцөлийг хангасан дээрх тусгай зөвшөөрөлд хамрагдах боломжтой болж байгаа юм байна.

Хөдөлмөр эрхлэх хугацаа нь нэг жилээс бага хугацаагаар үлдсэн гадаадын ажилчдын хувьд хилээр дахин орж ирэх тусгай журам бий болно.

Гадаад ажилчнаас шалтгаалаагүй бусад шалтгаанаар тухайлбал хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад орсон гэх мэт тохиолдолд ажлын байраа солихдоо тухайн газарт ажиллах хугацаа дор хаяж нэг жил байх ёстой боловч дахин ирж ажиллах тусгай зөвшөөрөлд хамрагдаж болохуйц заалт бэлдэхээр болжээ.

Эх сурвалж: https://darinvoice.net/

Сэтгэгдэл үлдээх