Тусгай үүргийн нислэгийн урьдчилан хуваарь зарлагдлаа

0
91

2021 оны 2 дугаар сард үйлдэх тусгай үүргийн нислэгийн урьдчилсан хуваарь зарлагдлаа.

지도의 이미지일 수 있음

사진 설명이 없습니다.

사진 설명이 없습니다.

사진 설명이 없습니다.

문구: 'raAaaAxapилuaaHblRam TATAH ABCAH иpr3AийH TOO HийT 28359 иpr3H (2020.01.28 -2020.01.25) 4468 3943 2778 3354 3120 2433 2359 1779 1412 raAaaAblH 93 oPHOOC 979 araapblH 3amaap (Tycraй yyprийH 119 Hиcл3r33p) 21716 aBTo3amaap 6643 oxy AAC 2417 6Hxay-aac 4226 1-PCAP2-PCAF-PCAP4 615542590 6155 590 Apς CAP6- PCAP7-P CAP8-P 10-P CAP 11-P CAP 12-P 1-PCAP CAP 1/27/2021'의 이미지일 수 있음

Эх сурвалж: Монгол Улсын Гадаад Харилцааны Яам Ministry of Foreign Affairs of Mongolia

 

Сэтгэгдэл үлдээх