АНУ, БНСУ-ын хамтарсан команд штабын цэргийн сургуулийн хуваарь тодроогүй байна

0
96

АНУ, БНСУ-ЫН ХАМТАРСАН КОМАНД ШТАБЫН ЦЭРГИЙН СУРГУУЛИЙН

ХУВААРЬ ТОДРООГҮЙ БАЙНА

АНУ, БНСУ-ын хамтарсан команд штабын цэргийн сургуулилтын хуваарь

эцэслэн батлагдаагүй болохыг БНСУ-ын Батлан хамгаалах яамнаас мэдээлэв.

Умард Солонгосын зүгээс хүчтэй эсэргүүцэлтэй тулгараад буй энэ удаагийн команд

штабын сургуулийг компьютерт загварчлан 3 дугаар сарын дундуур эхлүүлнэ

хэмээн мэдээлж байгаа ч одоогийн байдлаар эцэслээгүй байна. Түүнчлэн КОВИД19 цах тахлын нөхцөл байдалд уялдуулан цэргийн сургуулилтыг зохион байгуулах

шаардлагатай байгаа тул хоёр талаас шийдвэрлэж, тохиролцох олон асуудал

байгаа аж. Өнгөрсөн хугацаанд АНУ, БНСУ нь жилд хоёр удаа томоохон хэмжээний

команд штабын цэргийн сургуулилт хийдэг бөгөөд өнгөрсөн онд КОВИД-19 цар

тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 3 дугаар сарын сургуулилтыг 8 дугаар сар

хүртэл түр хойшлуулж, цэрэг, техникийн тоог багасгасан хэмжээнд зохион байгуулж

байв. Энэ жилийн хамтарсан цэргийн сургуулилтыг Умард Солонгосын зүгээс өдөөн

хатгалгын шалтаг болгон ашиглах магадлал өндөр байна.

Эх сурвалж: Гадаад харилцааны яамны гадаад сурталчилгаа соёлын газар

Сэтгэгдэл үлдээх