БНСУ-ын богино хугацааны АЯЛЛЫН ВИЗ мэдүүлэх материалын жагсаалт

0
197

Богино хугацааны аялал жуулчлалын буюу гурван сарын виз мэдүүлэхэд шаарлагатай материалын жигсаалт.

 1. Анкет болон сүүлийн сарын дотор авхуулсан 3,5×4,5 хэмжээтэй өнгөт цээж зураг
 2. Гадаад паспорт
 3. Цагдаагийн газрын тодорхойлолт (18-аас дээш, 60-аас доош насны анх удаа виз мэдүүлж буй иргэнд хамаарна. Сүүлийн 3 сарын дотор олгосон байх)
 4. Эдийн засгийн чадвар нотлох бичиг баримт
 5. Аж ахуй нэгжийн захирал: Байгууллагын татварын тодорхойлолт (Хагас жилд төлсөн татварын хэмжээ 500,000 төгрөгөөс дээш байх)
 6. Байгууллагын ажилтан: Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Сүүлийн 6 сарын турш нийгмийн даатгалын дэвтэр дээр бичигдсэн сар бүрийн үндсэн цалин 500,000 төгрөгөөс дээш байх)
 7. Мөн нийгмийн даатгалын лавлагаа (Сүүлийн 12 сар)
 8. Бусад: Сүүлийн 6 сарын дансны хуулга
 9. Гэрлэлтийн лавлагаа (Сүүлийн 3 сарын дотор олгосон байх)
 10. 18-аас доош насны насанд хүрээгүй хүүхдийн хувьд төрсний бүртгэлийн лавлагаа (эцэг эхийн төрсөн, он, сар, өдөр бичигдээгүй бол эцэг эхийн биеийн байцаалтын хуулбарын хамт)
 11. 18-аас доош насны, 55-аас дээш насныхан гэр бүлийн хамт виз мэдүүлэх тохиолдолд эдийн засгийн чадвар нотлох бичиг баримтаас чөлөөлөгдөнө

WWW.MGLRADIO.COM
Солонгос мэдээ булан

Сэтгэгдэл үлдээх