БНСУ-д Монгол улсын 41,852 иргэн оршин сууж байна

0
141
2021 оны 3 сарын байдлаар БНСУ-д оршин сууж буй 41,852 (эр-20,215, эм-21,637) Монгол иргэн байна.
Визний ангилалаар нь задалж харвал:
С3 (Аялал) – 15,716
D2 (Оюутан) – 6,213
D3 (Мэргэжлийн сургалт) – 26
D4 (Хэлний курс) – 2,319
D6 (Шашин) – 24
D7 (Төлөөлөгч) – 15
D8 (Хөрөнгө оруулагч) – 64
D9 (Худалдаа) – 105
D10 (Ажил хайгч) – 1,092
E1 (Их сургуулийн багш) – 9
E3 (Судлаач) -38
E6 (Урлаг) – 112
E7 (Тодорхой үйл ажиллагаа) – 188
E9 (Хөдөлмөрийн гэрээний ажилчин) – 4,951
F1 (Зочин гэр бүл) – 1,125
F2 (Оршин суугч) – 964
F3 (Хамт амьдрагч гэр бүл) – 3,213
F5 (Байнгын оршин суугч) – 693
F6 (Гэрлэлтийн цагаач) – 1,860
G1 (Бусад) – 818
Эх сурвалж: БНСУ-ын Цагаачлалын албаны статистик мэдээ

Сэтгэгдэл үлдээх