Хөдөлмөрийн яамнаас үйлдвэрийн авто ослыг бууруулах арга хэмжээ авна

0
66

Үйлдвэрлэлийн ослоос болж амь эрсдэх тохиолдол цөөнгүй гардаг барилга, үйлдвэрлэлийн салбар дахь жижиг бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн ажилтнуудын аюулгүй байдлыг хамгаалахаар эрчимтэй дэмжлэг үзүүлж байна.

Гуравдугаар сарын 25-ны өдөр Хөдөлмөрийн яамнаас үйлдвэрлэлийн осол ялангуяа нас баралтыг бууруулах арга хэмжээ авахаа мэдэгдэж, 110 мянган жижиг дунд барилгын талбайд үйлдвэрлэлийн ослоос урьдчилан сэргийлэх техникийн удирдамжийг сайжруулна хэмээн мэдэгдэв.

Нэмж дурдахад туслан гүйцэтгэгчийн хариуцлагыг чангатгахын тулд аюулгүй орчин бий болгох зардлыг барилгын өртөгт тусгаж, барилгын төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага нь түүнийг шууд хариуцахаар болгож өөрчилжээ.

Эх сурвлалж: https://darinvoice.wordpress.com/

Сэтгэгдэл үлдээх