АРВАНХОРОМ |2020.07.03| Ансан гадаад ажилчдад мэдээлэл зөвлөгөө өгөх төв “Е-9 гэрээт ажилчид ажлаа солих процесс”

0
164

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа хүмүүс ажлаа солих тухай, анхаарах мэдээлэл зөвлөгөө

Ажлаас гарах зөвшөөрөгдсөн нөхцөл юу вэ?

3-н сарын бичгээ хэрхэн авах

Ажил хайх, ажлын санал авах тухай

Гурвалсан утасны үйлчилгээ

Ансан гадаад ажилчдад мэдээлэл зөвлөгөө өгөх төв нь гэрээгээр болон хууль бусаар оршин суугаа хүмүүст цалин мөнгөний асуудал, даатгалаа хаашаа хандаж хэрхэн авах, НД хаана ямар нөхцөлтэйгээр материалаа бүрдүүлэх, цалин мөнгөний асуудал өргөдөл ирж өгөх, эмнэлэгт ойлголцохгүй байх, автомашины даатгал, ангийн багштай холбогдоход хүртэл гурвалсан утасны үйлчилгээ гэх мэт үйлчилгээ үзүүлдэг. АНСАН гадаад ажилчдад мэдээлэл зөвлөгөө өгөх төв Утас: 1577-0071 9* Монгол хэл

 

 

Сэтгэгдэл үлдээх